Tìm
English
Thứ ba, 21/07/2020 - 17:56

Hội nghị viên chức & Tổng kết năm học 2019-2020 Khoa Ngân hàng & Bảo hiểm - Đổi mới sáng tạo
Năm học 2019 - 2020 kết thúc, với nhiều hoạt động và các thành tích đã đạt được, Khoa Ngân Hàng và Bảo Hiểm(NH&BH) đã để lại trong lòng Thầy cô và các bạn sinh viên những dấu ấn vô cùng sâu sắc. Để tổng kết các hoạt động trong năm học vừa qua và đề ra phương hướng công tác trong năm học tới, sáng ngày 3/07/2020, Khoa NH&BH đã long trọng tổ chức Hội nghị viên chức và Tổng kết năm học 2019 - 2020 tại Phòng họp A1.

Tham dự hội nghị có TS. Nghiêm Văn Bảy – Ban chấp hành Công đoàn Học viện Tài chính. Đại diện lãnh đạo khoa và Công đoàn khoa NH&BH có PGS. TS. Đoàn Minh Phụng - Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa NH&BH; TS. Nghiêm Văn Bảy – Phó trưởng khoa NH&BH, Chủ tịch Công đoàn khoa NH&BH; PGS.TS Hoàng Mạnh Cừ- Phó trưởng Khoa NH&BH. Bên cạnh đó, hội nghị còn có sự góp mặt đông đủ Lãnh đạo các Bộ môn cùng toàn thể các cán bộ, viên chức của Khoa.

Tập thể cán bộ viên chức khoa NH&BH tại hội nghị

Sau phần khai mạc, giới thiệu đại biểu, Hội nghị đã được nghe dự thảo Báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020 và phương hướng công tác năm học 2020 - 2021 của khoa NH&BH do PGS. TS. Đoàn Minh Phụng - Trưởng Khoa NH&BH trình bày.

PGS.TS Đoàn Minh Phụng- Trưởng khoa NH&BH phát biểu khai mạc

Khoa Ngân hàng và Bảo hiểm với biên chế trong năm học là 30 viên chức, bao gồm cả 01 giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ Ngân hàng (GV Nguyễn Thị Thùy Dung) đi học tiến sỹ ở nước ngoài đã về nước. Cơ cấu tổ chức của Khoa gồm 3 bộ môn:  Nghiệp vụ Ngân hàng 14 giảng viên, Bảo hiểm 7, Đầu tư tài chính 7 và 2 cán bộ văn phòng Khoa. Ba bộ môn đã đảm nhận giảng dạy 29 môn học cho các hệ đào tạo của Học viện (Nghiệp vụ ngân hàng 8; Bảo hiểm 10; Đầu tư tài chính 11).  Trong tổng số 30 giáo viên của khoa có 5 PGS, 14 TS, 15 thạc sĩ, trong đó có 03 giáo viên đang theo học NCS.

Năm học 2019-2020 diễn ra bối cảnh việc thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ II bị chi phối rất lớn bởi tình hình dịch bệnh Covid 19, tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc; tập thể viên chức và sinh viên của Khoa NH-BH đã vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Đánh giá kết quả các mặt hoạt động trong năm học

*Công tác chính trị, tư tưởng.

- Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chi bộ khoa NH &BH, Khoa đã làm tốt công tác lãnh đạo trực tiếp và toàn diện đối với các bộ môn, tổ chức đoàn thể, viên chức... làm cho mọi người trong khoa yên tâm, phấn khởi trong công tác, qua đó nâng cao tinh thần yêu ngành,  yêu nghề trong đội ngũ GV.

- Tập thể viên chức trong khoa đều có ý thức chấp hành tốt đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước, của Bộ, ngành, các quy định của Học viện và quy chế làm việc của Khoa.

- Các tổ chức đoàn thể (Liên chi đoàn TN, Công đoàn...) đã đồng lòng phối hợp chặt chẽ với BCN khoa trong các hoạt động: Giảng dạy, NCKH và quản lý sinh viên, cho nên các hoạt động này luôn luôn được duy trì và thực hiện đúng kế hoạch. Bên cạnh đó, khoa cũng chú trọng công tác duy trì và mở rộng quan hệ phối hợp, hợp tác với các khoa, ban, Viện nghiên cứu trong Học viện và các đơn vị ngoài Học viện, luôn phấn đấu vì mục tiêu chung là xây dựng khoa NH & BH vững mạnh toàn diện.

Hoạt động thường niên Bảo Ngân Khám Phá

* Công tác  tổ chức, quản lý đơn vị

- Khoa đã triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản, quy định, nội dung giao ban của Học viện đến từng CB, GV, NV; chỉ đạo các bộ môn thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm về giảng dạy và NCKH năm học 2019-2020;

- Các viên chức trong khoa chấp hành tốt quy định giờ hành chính, các giảng viên có chất lượng bài giảng, nghiên cứu khoa học tốt; công tác quản lý cơ sở vật chất được trang bị an toàn, theo đúng quy định.

  - Khoa NH & BH đang quản lý 1.937 sinh viên Đại học hệ chính quy tâp trung, với cơ chế đào tạo theo tín chỉ, việc quản lý sinh viên rất khó khăn, nhưng khoa NH-BH đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo chất lượng trong công tác quản lý sinh viên. Cụ thể, cán bộ văn phòng khoa cùng các giáo viên cố vấn đã tích cực làm tốt các công việc sau:

+ Đi sâu và sát phong trào, tình hình học tập, lên lớp của SV, đề xuất kịp thời với BCN khoa khi các lớp SV biểu hiện không tốt về tư tưởng, ý thức học tập.

+ Công tác nghiệp vụ chuyên môn được thực hiện đầy đủ, chính xác và tư vấn tốt cho BCN khoa trong việc xét điểm rèn luyện, khen thưởng, cấp học bổng và kỷ luật SV.

+ Làm tốt công tác chuẩn bị thi hết môn cho các hệ đào tạo tại trường như: túi tờ giấy thi và các ấn phẩm, đề xuất CBCT với Ban TCCB.

+ Công tác trợ lý BCN được thực hiện trôi chảy và có hiệu quả, như chuyển công văn, soạn thảo các quyết định,  giấy mời, thu bài viết tham luận và làm kỷ yếu Hội thảo khoa học...

+  Giải quyết tốt các công việc trong công tác sinh viên, quan hệ với các bộ môn, các ban chức năng... theo đúng quyền hạn và nhiệm vụ được giao.

Hội thảo khoa học sinh viên năm 2020 khoa NH&BH

PGS.TS Đoàn Minh Phụng-Bí thư chi bộ, Trưởng khoa NH&BH tại hội thảo khoa học sinh viên 2020

* Công tác chuyên môn.

Trong số 7.490 giờ giảng toàn khoa thực hiện giảng online trên 3.000 giờ, các thầy cô đã nỗ lực và nhanh chóng từ làm quen đến làm chủ công nghệ, hoàn thiện kỹ năng và nâng cao chất lượng bài giảng. Nhiều thầy cô đã được sinh viên đánh giá rất cao, điển hình như cô giáo Nguyễn Thùy Linh bộ môn Nghiệp vụ NH.

Ngoài ra các bộ môn còn thực hiện một số khâu công việc khác trong giảng dạy như:  Phụ đạo cho các lớp thi là 520 giờ,  làm mới 250 đề thi tự luận và đáp án, thi hết môn,..., hướng dẫn thực tập nghiệp cho sinh viên CQ54 hệ chính quy tập trung chuyên ngành NH, BH, ĐTTC.

 - Các Bộ môn đã hoàn thành khối lượng giảng dạy theo kế hoạch của Học viện, BQ giờ giảng 1 người khoảng 300 tiết. Chất lượng giảng dạy và các khâu công việc khác (hướng dẫn SV viết, luận văn, ra đề thi, chấm thi...) được đảm bảo và theo chiều hướng ngày càng tốt hơn;

- Các Bộ môn phân công giảng dạy cho từng giảng viên từ đầu học kỳ để các giáo viên sớm chỉnh sửa bài giảng và chuẩn bị  lên lớp được tốt; Giáo viên chấp hành tốt quy chế đào tạo, trong năm học không có  thiếu sót do chấm bài thi, bỏ giờ;

- BCN khoa đã triển khai các nội dung đổi mới phương pháp giảng dạy trong các cuộc họp khoa với phương châm "Tự đổi mới ở từng GV và giám sát ở bộ môn". Nhìn chung, các GV trong khoa đã thực sự quan tâm đến việc đổi mới phương pháp giảng dạy, đã sử dụng phương tiện hỗ trợ và các bộ môn đã thống nhất được một số bước, nội dung, vấn đề đặt ra trong phương pháp giảng dạy tích cực ở các môn học do Bộ môn đảm nhận;

Tập thể cán bộ viên chức khoa NH&BH

* Công tác nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng đội ngũ

- Hoàn thành 04 giáo trình Quản trị nguồn vốn và tài sản, Kế toán Ngân hàng thương mại, Nguyên lý quản trị rủi ro và giáo trình tiếng Anh BH của 3 bộ môn ngoài ra PGS, TS. Đinh Xuân Hạng cũng đồng chủ biên 01 giáo trình Tài chính Tiền tệ

- Hoàn thành 10 đề tài khoa học cấp Học viện trong đó 5 đề tài thuộc nhóm 1 và 5 đề tài nhóm 2. Các đề tài đã được nghiệm thu đúng kế hoạch;

- Bài báo đăng tạp chí, kỷ yếu hội thảo và tập san sinh viên NCKH:

+ Bài báo của GV đăng trong các tạp chí và kỷ yếu hội thảo khoa học: 32 bài

+ Bài báo của sinh viên đăng tập san SVNCKH 30 bài.

- Hội thảo và Hội nghị khoa học cấp Khoa

+ Hội thảo khoa học SV vào tháng 1 năm 2020 với 115 bài tham luận

+ Tổ chức 6 buổi Hội nghị khoa học trong sinh viên theo các chuyên ngành

- Công trình khoa học dự thi của SV: Năm 2019-2020 có 13 công trình khoa học dự thi của SV ở cấp khoa. HĐKH & ĐT khoa phân loại, lựa chọn 6 công trình dự thi cấp Học viện;

- Các giáo trình, đề tài khoa học các cấp, bài báo đăng tạp chí và các công việc khác của công tác NCKH đều có chất lượng tốt, được Hội đồng nghiệm thu đánh giá và xếp loại từ loại giỏi trở lên;

- Một số giảng viên có tinh thần tự giác nghiên cứu và viết nhiều bài cho các tạp chí và kỷ yếu Hội thảo khoa học; đặc biệt các giảng viên trẻ đã tham gia tích cực vào các Hội thảo quốc gia và quốc tế trong và ngoài học viện,

- Năm học 2019 - 2020 khoa NH-BH có 4 giảng viên thi giảng viên chính đều đạt kết quả cao. Các giáo viên trên đều hoàn thành nhiệm vụ học tập, trong năm học có 02 NCS đã bảo vệ thành công luận án TS cấp Học viện, 01 NCS ở nước ngoài đã hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu và về nước;

- Khoa cử các viên chức đi học các lớp bồi dưỡng theo đúng chỉ tiêu của Học viện; Hầu hết thầy cô đều có kế hoạch tự học: Ngoại ngữ, vi tính, nghiên cứu tài liệu chuyên môn để nâng cao trình độ nghề nghiệp.

* Các hoạt động khác

- Các hoạt động bề nổi như thể thao, văn nghệ, giao lưu duy trì và mở rộng quan hệ với các đơn vị trong và ngoài học viện được thực hiện tốt trong học kỳ 1. Thành tích trong cá mặt hoạt động của Liên chi đoàn đã đóng góp không nhỏ vào thành công chung của Đoàn TNCSHCM Học viện

- Công tác quản lý sinh viên có sự chuyển biến rõ rệt. BCN khoa đã sắp xếp lại đội ngũ GVCV, chấn chỉnh kịp thời BCS các lớp, phối hợp với LCĐ về công tác SV,  thường xuyên  lắng nghe ý kiến của các đồng chí VPK, ý kiến sinh viên và GVCV nên đã có sự quản lý và chỉ đạo hợp lý;

- Một số GV cố vấn lớp đã đưa ra được những biện pháp cụ thể tác động tích cực đến việc học tập, NCKH và rèn luyện của SV;

- Văn phòng khoa và giáo viên cố vấn đã làm tốt công tác hướng dẫn và tư vấn cho sinh viên hệ đại chính quy đăng ký môn học theo hệ thống tín chỉ;

- Trước mỗi kỳ thi, BCN khoa đã tổ chức Hội nghị với các thành phần: BCN khoa, BCH Liên chi đoàn, Giáo viên cố vấn, cán bộ VPK, lớp trưởng và bí thư các lớp sinh viên để triển khai những công việc trong kỳ thi và thống nhất các biện pháp quản lý, kiểm tra kỳ thi. 

Lễ tuyên dung Đảng viên trẻ tiêu biểu thủ đô năm 2020 làm theo lời Bác

Phát huy các kết quả đã đạt được trong năm học 2019 - 2020 Báo cáo đã chỉ ra những chỉ tiêu chủ yếu cần tập trung phấn đấu trong năm học 2020 - 2021; đó là: (1) 100% CBVC hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; 100% CBVC trong diện xét thi đua đạt danh hiệu thi đua từ LĐTT trở lên; (2) 100% GV của khoa có bài báo đăng kỷ yếu, tạp chí khoa học; phấn đấu có ít nhất 5 bài báo tham gia HTKH quốc tế, có ít nhất 1 bài được đăng trên tạp chí Khoa học có uy tín của nước ngoài; (3) 100% CBVC tham gia tích cực các phong trào, hoạt động của khoa và HV; (4) Chi bộ khoa giữ vững danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh”; trong năm học có ít nhất 1 CBVC và không dưới 20 SV của khoa được kết nạp vào Đảng; (5) Công đoàn khoa phấn đấu giữ vững danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh”; (6) LCĐ khoa phấn đấu duy trì truyền thống là đơn vị đi đầu trong phong trào của ĐTN HV Tài chính; (7) Có ít nhất 20 công trình NCKH của SV dự thi cấp khoa và 10 công trình dự thi cấp HV; 100% các công trình dự thi cấp HV đều đạt giải chính thức; (8) Tỷ lệ SV phân loại học tập K,G,XS trong tất cả các học kỳ không dưới 70%; (9) Giảm thiểu số vụ SV vi phạm quy chế thi; (10) Chủ động khai thác các nguồn tài trợ bên ngoài, tăng nguồn tài chính đáp ứng nhu cầu chi tiêu cho các hoạt động phong trào của khoa.

Sau phần tổng kết đánh giá năm học 2019-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021 TS. Nghiêm Văn Bảy- Phó trưởng khoa NH&BH trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 và phương hướng công tác năm học 2020-2021 của Học viện tài chính với những kết quả đạt được trên các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phương hướng nhiệm vụ của Học viện Tài chính  năm học 2020-2021

TS. Nghiêm Văn Bảy- Phó trưởng khoa NH&BH

Ngoài ra, Hội nghị cũng đã nhận được rất nhiều các ý kiến đóng góp cho Khoa và Học viện trong việc tổ chức và triển khai các hoạt động từ giảng dạy, đến học tập, NCKH và đời sống của CBVC của PGS.TS Đoàn Minh Phụng, PGS.TS.Đinh Xuân Hạng, TS. Nghiêm Văn Bảy, PGS.TS Hoàng Mạnh Cừ, Th.S Lê Thị Hằng Ngân... về các công tác trong khoa, việc CBVC chủ động phát biểu ý kiến có tính chất xây dựng trong các cuộc họp, hội nghị đã trở thành một nét đẹp trong các cuộc sinh hoạt tập thể của Khoa và là một tiêu chí đánh giá tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Điều này giúp cho các lãnh đạo và quản lý đơn vị có cơ sở bổ sung các căn cứ, hoàn thiện các phương hướng, biện pháp tổ chức thực hiện thành công các hoạt động quản lý giảng dạy, học tập, NCKH và công tác sinh viên; góp phần xây dựng Khoa NH&BH trở thành một tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, hướng tới thực hiện hoàn thành xuất sắc các mục tiêu của Khoa cũng như các mục tiêu chung của Học viện đặt ra cho năm học 2020-2021.

PGS. TS Đoàn Minh Phụng- Bí thư chi bộ, trưởng khoa NH&BH Chủ trì hội nghị

PGS.TS Đinh Xuân Hạng- Phát biểu tại hội nghị

PGS.TS Hoàng Mạnh Cừ - Phó trưởng khoa NH&BH đóng góp ý kiến tại hội nghị

ThS Lê Thị Hằng Ngân- Phó trưởng Phụ trách bộ môn Đầu tư Tài chính phát biểu tại hội nghị

Th.S Trần Thị Phương Liên ra mắt khoa NH&BH

Sau phần thảo luận đóng góp ý kiến, Hội nghị đã tiến hành bầu các đại biểu xứng đáng đại diện cho tập thể CBVC của Khoa NH&BH tham dự Hội nghị Công chức, Viên chức của Học viện Tài chính năm học 2019-2020. Với sự nhất trí và thống nhất cao, các đại biểu tham dự hội nghị đã bỏ phiếu bầu ra 15 gương mặt tiêu biểu cho tập thể khoa NH&BH tham dự Hội nghị cán bộ công chức, viên chức của Học viện. Đây là những gương mặt ưu tú, có nhiều thành tích và đóng góp tích cực trong các phong trào giảng dạy, NCKH và các hoạt động tập thể của chính quyền và các tổ chức Đoàn thể trong khoa, xứng đáng là những gương mặt đại diện của Khoa tham dự hội nghị Công chức - Viên chức của Học viện Tài chính.

Cán bộ viên chức bỏ phiếu bầu đại biểu tham dự đại hội cán bộ công nhân viên chức HVTC

Trưởng ban kiểm phiếu đọc kết quả bầu cử

Sau hơn 3 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị viên chức và Tổng kết năm học 2019 - 2020 của Khoa NH&BH đã thành công tốt đẹp. Với tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể vững mạnh, chúng ta có quyền hy vọng rằng trong năm học 2020 - 2021 sắp tới, Tập thể khoa NH&BH tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của Học viện Tài chính. Tiếp đà phát triển của những năm đã qua báo hiệu một thành công mới cho sự phát triển chung của Học viện Tài chính và của riêng khoa NH&BH

Khoa Ngân hàng - Bảo hiểm
Số lần đọc: 459

Danh sách liên kết