Tìm
English
Thứ tư, 12/08/2020 - 15:31

Học viện Tài chính hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra kỳ thi THPT năm 2020 tại tỉnh Lạng Sơn
(HVTC) – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 1 đã kết thúc thành công, trong kết quả đó có sự đóng góp của cán bộ, giảng viên Học viện Tài chính. 41 cán bộ, giảng viên Học viện Tài chính đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra công tác tổ chức coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Lạng Sơn.

Trong suốt các ngày từ 8-10/8, các cán bộ, giảng viên Học viện đã phối hợp hiệu quả cán với cán bộ, giáo viên coi thi của Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo cùng 21 điểm thi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Với 377 phòng thi và 8445 thí sinh, trong đó, Học viện phụ trách 12 điểm (trường Đại học Văn hóa Hà Nội phụ trách 9 điểm thi). Cùng với các cán bộ, giảng viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Học viện được phân công làm Trưởng Đoàn Kiểm tra các cụm thi của tỉnh Lạng Sơn với nhiệm vụ kiểm tra công tác tổ chức coi thi ở 3 nội dung: Kiểm tra việc in sao đề thi, kiểm tra công tác tổ chức coi thi và thanh tra công tác chấm thi.

Công tác chuẩn bị làm thi phục vụ cho kỳ thi THPT Quốc gia 2020 được Học viện triển khai sớm, tích cực đến thành viên tham gia nhiệm vụ nhằm đảm bảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GDĐT và khẳng định vai trò của Học viện trong kỳ thi này. Hơn nữa, cán bộ, giảng viên được chọn thực hiện nhiệm vụ là những người không chỉ có kinh nghiệm, nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi tốt mà còn có ý thức, thức trách nhiệm công việc cao. Để triển khai quyết định của Bộ GDĐT, Học viện đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại tỉnh Lạng Sơn do PGS.TS. Nguyễn Trọng Cơ – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện làm Trưởng ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo là các Phó Giám đốc Học viện và Lãnh đạo các đơn vị chức năng của Học viện (Ban Tổ chức cán bộ, Văn phòng Học viện, Ban Thanh tra giáo dục, Ban Tài chính kế toán, Ban Quản trị thiết bị).

PGS.TS. Nguyễn Trọng Cơ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát tại buổi Tập huấn (ngày 24/7/2020)

Ngay từ ngày 24/7/2020, Học viện tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020 cho các cán bộ, giảng viên được phân công nhiệm vụ.  Tại buổi tập huấn,  PGS.TS. Nguyễn Trọng Cơ – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã quán triệt ý nghĩa của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, trách nhiệm của các công chức, viên chức trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ kiểm tra. Tại buổi tập huấn, PGS.TS. Trương Thị Thủy, Phó Giám đốc Học viện – Trưởng Đoàn Kiểm tra công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại tỉnh Lạng Sơn đã quán triệt các nguyên tắc hoạt động cho các viên chức được cử tham gia làm nhiệm vụ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

 PGS.TS. Trương Thị Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi Tập huấn (ngày 24/7/2020)

Các cán bộ, giảng viên đã được tập huấn quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và nghiệp vụ kiểm tra thi cũng như cùng nhau chia sẻ những kỹ năng, kinh nghiệm về nghiệp vụ liên quan. Sau buổi tập huấn, 100% cán bộ, giảng viên thực hiện làm bài kiểm tra trắc nghiệm đều đạt kết quả tốt.

Th.S. Vũ Huy Thành – Phó Trưởng ban Thanh tra giáo dục tập huấn các nội dung liên quan (ngày 24/7/2020)

Cùng với cả nước, Lạng Sơn đã đảm bảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đáp ứng được mục tiêu kép, vừa bảo đảm chống dịch, đồng thời đáp ứng được yêu cầu tổ chức thi gọn nhẹ, thiết thực, khách quan, công bằng với sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, quyết tâm của Bộ GDĐT, sự vào cuộc mạnh mẽ của địa phương.

Học viện Tài chính đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, góp phần vào kết quả thành công chung của cả nước. Đây cũng là một nhiệm vụ quốc gia quan trọng để có công tác tuyển sinh cao đẳng, đại học – trong đó có Học viện Tài chính, có chất lượng, nghiêm túc, công bằng.

Một số hình ảnh tại buổi Tập huấn ngày 24/7/2020:

 Cán bộ, giảng viên cùng tìm hiểu và trao đổi về nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra coi thi TNTHPT quốc gia năm 2020

Ban Thanh tra Giáo dục
Số lần đọc: 542

Danh sách liên kết