Tìm
English
Thứ hai, 07/09/2020 - 11:9

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Bộ tài chính khóa XXV thành công tốt đẹp
Trong hai ngày 27 và 28 tháng 8 năm 2020, tại Hội trường tầng 10 Bộ Tài chính, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Bộ Tài chính, tạo không khí phấn khởi, vui tươi, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội Đại biểu đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV có chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, đổi mới, sáng tạo. phát triển; phát huy trí tuệ tập thể, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính – ngân sách và công tác xây dựng đảng giai đoạn 2020 – 2025”.

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm cao; Đại hội đã đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; nhiệm vụ xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị “trong sạch vững mạnh” trong nhiệm kỳ công tác 2015- 2020; qua đó, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ mới 2020 – 2025; đặc biệt, Đại hội đã xác định 5 đột phá trong nhiệm kỳ mới để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, chính phủ giao cho ngành Tài chính. Đại hội đã hoàn thành tốt đẹp 4 nội dung Đại hội theo quy định.

Đại hội đã bầu ra BCHĐB, Ban TVĐU, UBKTĐU và các chức danh lãnh đạo của Đảng ủy Bộ Tài chính; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương gồm 10 đồng chí. Đại hội nhiệm kỳ này, đồng chí thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn được bầu làm Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đoàn đại biểu Đảng bộ Học viện Tài chính có đồng chí Nguyễn Trọng Cơ – Bí thư Đảng ủy Học viện  vinh dự tái cử BCH Đảng bộ, Ban TVĐU Bộ Tài chính và được bầu làm đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng chí Trương Thị Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKTĐU Học viện tiếp tục tái cử UVUBKTĐU Bộ Tài chính.

Góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính, đội văn nghệ của Đoàn Thanh công sản Hồ Chí Minh Học viện đã đóng góp chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng Đại hội, đồng chí Nguyễn Trọng Cơ – Đoàn đại biểu Đảng bộ Học viện có bài tham luận về tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên Học viện Tài chính, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng đảng trong thời kỳ mới được Đại hội nồng nhiệt chào đón, để lại ấn tượng sâu sắc đối với các đại biểu tham dự Đại hội.

Với tinh thần phấn khởi chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính; cán bộ, đảng viên Đảng bộ Học viện Tài chính bày tỏ sự tin tưởng sâu sắc vào những quyết sách đúng đắn mà Đại hội đề ra; mỗi cán bộ, đảng viên hãy phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà Đại hội đề ra.

VPĐU Học viện
Số lần đọc: 366

Danh sách liên kết