Tìm
English
Thứ sáu, 11/09/2020 - 9:7

Học viện Tài chính bảo vệ thành công Đề tài cấp Nhà nước: “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực chi ngân sách nhà nước cho giáo dục ở Việt Nam”
Vào hồi 14 h ngày 10/9/2020 tại Phòng D205, Trụ sở Bộ Gíao dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội đã diễn ra Buổi bảo vệ Đề tài cấp Nhà nước: “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực chi ngân sách nhà nước cho giáo dục ở Việt Nam”.

Tham gia buổi bảo vệ có Hội đồng cấp nhà nước bao gồm gồm 9 thành viên. Trong đó:  Chủ tịch Hội đồng: Bộ trưởng, GS.TS Phùng Xuân Nhạ và Phó chủ tịch Hội đồng: Thứ trưởng, TS. Phạm Ngọc Thưởng.

Và 7 thành viên đến từ Ủy ban Tài chính – Ngân sách quốc hội, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trường Đại học quốc gia Hà Nội.

Toàn cảnh buổi bảo vệ

Mở đầu buổi bảo vệ, Bộ trưởng, GS.TS Phùng Xuân Nhạ, Chủ tich hội đồng nêu lý do buổi họp và công bố lịch làm việc của Hội đồng tư vấn,  đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia mã số KHGD/16-20.ĐT.023 thuộc Chương trình Khoa học giáo dục và nêu tầm quan trọng và những câu hỏi lớn đặt cho cơ quan chủ trì Học viện Tài chính và nhóm nghiên cứu.

Tiếp theo, PGS.TS Nguyễn Vũ Việt, chủ nhiệm đề tài trình bày công tác tổ chức triển khai nghiên cứu đề tài trong 30 tháng và một số kết quả quan trọng.

PGS.TS Vũ Sỹ Cường trình bày sâu hơn các kết quả đã đạt được trên cơ sở hoàn thành tốt các nội dung, công việc nghiên cứu và hoàn thành vượt mức những cam kết về số bài báo công bố và sản phẩm đào tạo.

Tiếp theo, các ủy viên hội đồng cho ý kiến phản biện và các đánh giá về kết quả nghiên cứu của nhóm nghiên cứu.

Các thành viên Hội đồng đều đánh giá cao kết quả đạt được, đặc biệt là kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng trong góp ý sửa đổi Luật giáo dục và Luật giáo dục đại học sửa đổi, ứng dụng trong góp ý vào các nghị định, thông tư và chiến lược phát triển của ngành giáo dục. Bên cạnh đó, các sản phẩm đề tài đã vượt số lượng cam kết, và chất lượng theo yêu cầu.

Hội đồng cũng đã chỉ ra một số vấn đề cần làm sâu sắc  hơn để nâng cao chất lượng nghiên cứu của Đề tài.

Hội đồng đã bỏ phiếu kín thông qua kết quả đề tài, với mức Đạt (3 phiếu xuất sắc và 6 phiếu đạt).

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã chúc mừng kết quả đạt được của Cơ quan chủ trì (Học viện Tài chính) và các thành viên của nhóm nghiên cứu. Bộ trưởng cũng đã gợi mở 2 nhiệm vụ mới về tài chính, ngân sách cho giáo dục và đào tạo giao cho nhóm nghiên cứu viết thuyết minh trình Bộ trưởng trong thời gian sớm nhất./.   

Một số hình ảnh tại Buổi bảo vệ:

GS.TS Phùng Xuân Nhạ trao đổi với các thành viên nhóm đề tài

Nhóm đề tài chụp ảnh lưu niệm

Nhóm đề tài và khách mời chụp ành lưu niệm

 

Số lần đọc: 1023

Danh sách liên kết