Tìm
English
Thứ năm, 24/12/2020 - 10:24

Hội thảo khoa học khoa Kế toán năm 2020 - Nhiều vấn đề mới được thảo luận, nhiều ý tưởng nghiên cứu mới được gợi mở
Việt Nam đang trong tiến hình hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu. Trong đó, hội nhập về lĩnh vực kế toán, kiểm toán luôn được đặt ra như một trọng tâm. Hơn nữa, ảnh hưởng của đại dịch covid – 19 cũng như những diễn biến phức tạp của địa chính trị toàn cầu đã đặt ra nhiều rủi ro cho môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp. Bối cảnh đó đặt ra những vấn đề mới về kế toán, kiểm toán cho các nghiên cứu chuyên sâu.

Tiếp nối mạch nghiên cứu về kế toán, kiểm toán Việt Nam trong bối cảnh mới, sáng ngày 22/22/2020, khoa Kế toán đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: Các vấn đề đương đại về kế toán – kiểm toán trong bối cảnh hội nhập và rủi ro từ môi trường kinh doanh”.

Hội thảo đã nhận được và đăng kỉ yếu hơn 30 bài viết cùng với hơn 10 ý kiến báo cáo, tham luận trực tiếp của các nhà khoa học. Hội thảo vinh dự được chào đón PGS, TS Nguyễn Vũ Việt – Phó Giám đốc Học viện. Trong phần phát biểu của mình, PGS Nguyễn Vũ Việt đã đánh giá cao công tác chuẩn bị của Hội thảo và chất lượng các bài viết được đăng kỉ yếu của Hội thảo. PGS cũng mong muốn, các nhà khoa học thảo luận, gợi mở những vấn đề mới, phát huy vai trò đầu tàu, dẫn dắt các xu hướng nghiên cứu về kế toán, kiểm toán trong phạm vi Học viện và lan tỏa đến giới nghiên cứu cả nước.

         PGS, TS Nguyễn Vũ Việt – Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội thảo

Trong phần đề dẫn, khai mạc Hội thảo, PGS, TS Mai Ngọc Anh – Trưởng khoa kế toán đã báo cáo nhanh các kết quả nghiên cứu khoa học nổi bật của Khoa Kế toán trong năm 2020. Theo đó, giảng viên của Khoa đã hoàn thành 03 đề tài cấp Bộ, gần 20 đề tài cấp HV; đã biên soạn được 4 giáo trình, sách bài tập và sách chuyên khảo phục vụ cho việc giảng dạy; đã viết và công bố trên 50 bài đăng trong các Tạp chí chuyên ngành và Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế, quốc gia và 30 bài đăng kỉ yếu hội thảo khoa học cấp Khoa, trong đó có 4 bài báo được đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín thuộc ISI và Scopus. Nhiều giáo viên trẻ của Khoa đã tham gia làm nòng cốt trong việc phối hợp tổ chức 03 cuộc hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế do Học viện chủ trì.

PGS Mai Ngọc Anh cũng khẳng định, với tính chất của Hội thảo mở, mục đích của Hội thảo là tạo ra một diễn đàn khoa học để các giảng viên chia sẻ ý tưởng, kết quả nghiên cứu, tạo tiền đề cho việc thực hiện các nghiên cứu ở quy mô lớn hơn hướng đến các hoạt động khoa học cấp độ cao hơn trong năm 2021.

                   PGS, TS Mai Ngọc Anh phát biểu đề dẫn, khai mạc Hội thảo

Điểm nhấn của Hội thảo chính là sự tham gia tích cực của các nhà khoa học với các chủ đề báo cáo chuyên sâu gắn liền với những vấn đề đương đại về kế toán, kiểm toán trong bối cảnh hội nhập và rủi ro từ môi trường kinh doanh.

Mở đầu Hội thảo, Ths Nguyễn Thị Hồng Vân – Bộ môn Lý thuyết HTKT đã báo cáo kết quả nghiên cứu với chủ đề “Nguyên tắc thận trọng và mối quan hệ với quan điểm bảo toàn vốn”. Nghiên cứu này đã trình bày nhận thức toàn diện về các khía cạnh của nguyên tắc thận trọng và đặt nguyên tắc thận trọng trong quan điểm bảo toàn vốn tài chính và bảo toàn năng lực kinh doanh. Cũng tiếp theo mạch vấn đề về nguyên tắc thận trọng, TS Bùi Thị Thu Hương – Bộ môn KTTC đã trình bày kết quả nghiên cứu về việc các doanh nghiệp lựa chọn chính sách kế toán một cách không thận trọng. Với các minh chứng thực tế phong phú, bài báo cáo đã đánh giá thực trạng về việc các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay có xu hướng lựa chọn các chính sách kế toán một cách không thận trọng và những khuyến nghị xử lý các vấn đề này. Các nhà khoa học phát biểu, bình luận thêm đều nhất trí khẳng định, kết quả nghiên cứu của Ths Nguyễn Thị Hồng Vân và TS Bùi Thị Thu Hương có đóng góp quan trọng vào hoàn thiện lý luận và bổ sung thêm bằng chứng phong phú, tin cậy đối với một trong những vấn đề được quan tâm nhất trong các nghiên cứu về kế toán.

 

 

 

            TS Bùi Thị Thu Hương và Ths Nguyễn Thị Hồng Vân báo cáo tại Hội thảo

Trong không khí ngày càng thu hút, lôi cuốn, Hội thảo tiếp tục đến với các nghiên cứu về nghiệp vụ kế toán với báo cáo của TS Nguyễn Thu Hoài “Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp điều chỉnh”; TS Thái Bá Công với báo cáo thực tế ghi nhận doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng thực hiện cơ chế khoán ở Việt Nam. Các nghiên cứu này đều là kết quả chắt lọc từ các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện được các nhà khoa học của Khoa thực hiện. Báo cáo của TS Nguyễn Thu Hoài và TS Thái Bá Công đã giúp các nhà khoa học có thêm những góc nhìn mới về báo cáo lưu chuyển tiền tệ, phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như bổ sung thêm kiến thức thực tế về kế toán trong các doanh nghiệp xây dựng.

Tiếp nối mạch nghiên cứu về nghiệp vụ kế toán, TS Ngô Như Vinh – Bộ môn Kiểm toán đã báo cáo kết quả nghiên cứu về nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với tiền kĩ thuật số - một trong những vấn đề đang nổi lên, nhận được sự quan tâm của xã hội. TS Ngô Như Vinh cho rằng mặc dù hiện nay chưa có những hướng dẫn cụ thể của chuẩn mực kế toán quốc tế cũng như chuẩn mực kế toán các quốc gia đối với tiền kĩ thuật số. Tuy nhiên, nghiên cứu mô hình kinh doanh, đặc điểm của tiền kĩ thuật số có thể áp dụng nguyên tắc và phương pháp kế toán tài sản vô hình hoặc hàng tồn kho tùy từng trường hợp.

  

TS Nguyễn Thu Hoài và TS Thái Bá Công báo cáo tham luận tại Hội thảo

Dưới tác động của đại dịch Covid – 19 và những yếu tố bất định thuộc địa chính trị toàn cầu, môi trường kinh doanh càng chứa đựng nhiều rủi ro hơn. Bối cảnh này tác động đến vấn đề kiểm toán báo cáo tài chính nói chung và kiểm toán trong bối cảnh doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm giả định hoạt động liên tục. Chủ đề này đã được TS Đỗ Thị Thoa, TS Phí Thị Kiều Anh báo cáo trước Hội thảo.

         TS Đỗ Thị Thoa và TS Phí Thị Kiều Anh báo cáo tham luận tại Hội thảo

Bên cạnh các báo cáo chính thức, Hội thảo đã nhận được các ý kiến phát biểu, bình luận và bổ sung thêm của các nhà khoa trọng trong khoa: GS, TS Nguyễn Đình Đỗ, PGS Thịnh Văn Vinh, PGS, TS Phạm Tiến Hưng, Ths Đặng Thế Hưng… Các ý kiến phát biểu đã làm “nóng” thêm không khí khoa học của Hội thảo, cung cấp thêm các góc nhìn, quan điểm khác nhau về các chủ đề được báo cáo;

                              Các đại biểu phát biểu, bình luận tại Hội thảo

Bế mạc hội thảo, PGS, TS Mai Ngọc Anh kết luận với tính chất của hội thảo mở, mang tính chia sẻ, hội thảo không đưa ra các khuyến nghị chính thức. Tuy nhiên, có nhiều vấn đề mới mà hội thảo đạt được sự nhất trí cao thông qua các bài viết và các ý kiến tham luận của các nhà khoa học.

- Hội thảo đánh giá cao các bài viết của các nhà khoa học trong khoa đã gửi đăng kỉ yếu của hội thảo. Đặc biệt là các bài báo cáo của các nhà khoa học tại hội thảo đã làm rõ thêm nhiều vấn đề mới nảy sinh trong lĩnh vực kế toán kiểm toán;

- Kết quả của hội thảo mở ra những hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán như: vấn đề thực hiện nguyên tắc thận trọng từ góc độ lý luận và thực tiễn lựa chọn chính sách kế toán; vấn đề kế toán điều tra, kế toán môi trường, kế toán nguồn nhân lực… vấn đề kế toán cho các đối tượng mới phát sinh trên nền tảng công nghệ 4.0 như tiền kĩ thuật số, các tài nguyên trên mạng, dữ liệu lớn…

- Ban tổ chức hội thảo rất mong muốn các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các nghiên cứu đã đăng trong kỉ yếu hội thảo trở thành các bài báo, các báo cáo khoa học để tiếp tục tham gia các hội thảo, các diễn đàn khoa học ở cấp độ cao hơn trong năm 2021.

Ban tổ chức hội thảo xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, các nhà khoa học đã nhiệt tình ủng hộ hội thảo ngay từ ý tưởng tổ chức đến công tác chuẩn bị và tổ chức hội thảo. Chúng tôi hi vọng sẽ tiếp tục nhận được sự động viên, khích lệ và ủng hộ từ các vị đại biểu, các nhà khoa học, các đơn vị trong thời gian tới. Xin chúc mừng hội thảo thành công và kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới các vị đại biểu, các nhà khoa học. Hẹn gặp lại các quý vị đại biểu, các nhà khoa học trong các Hội thảo sau.

Một số hình ảnh của hội thảo

       

    

Khoa Kế toán
Số lần đọc: 1245

Danh sách liên kết