Tìm
English
Thứ hai, 08/02/2021 - 12:34

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng gửi thư chúc mừng năm mới 2021
Nhân dịp bước sang năm mới 2021 và đón Xuân Tân Sửu, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã gửi thư chúc mừng năm mới tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính. Cổng Thông tin điện tử Học viện Tài chính trân trọng giới thiệu toàn văn thư chúc mừng.

Số lần đọc: 3

Danh sách liên kết