Tìm
English
Thứ ba, 05/10/2021 - 10:20

Tăng cường trao đổi cơ hội hợp tác mới trong điều kiện Covid 19
Thực hiện mục tiêu Hội nhập quốc tế theo chiến lược, định hướng phát triển của Học viện Tài chính trong điều kiện hiện nay. Bằng việc bám sát các tiêu chuẩn đánh giá các Trường Đại học quốc tế (THE, QS World và QS Asia, ARWU, Webometrics) và các tiêu chuẩn kiểm định Việt Nam hiện hành theo quy định tại Thông tư 12/2017/TT-BGDDT với các tiêu chí 8.1.

Tiêu chí 8.1: Các hoạt động hợp tác quốc tế được thực hiện theo quy định của Nhà nước; tiêu chí Tiêu chí 8.2: Các hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo có hiệu quả, thể hiện qua các chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi học thuật; các chương trình trao đổi giảng viên và người học, các hoạt động tham quan khảo sát, hỗ trợ, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường đại học; tiêu chí Tiêu chí 8.3: Các hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học có hiệu quả, thể hiện qua việc thực hiện dự án, đề án hợp tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, các chương trình áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào thực tiễn, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học chung, công bố các công trình khoa học chung.

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19, Ban Hợp tác quốc tế vẫn tích cực tìm kiếm, mở rộng đối tác và trao đổi các cơ hội hợp tác mới.

Ngày 07/9/2021, Ban HTQT đã có buổi làm việc qua zoom với Đại học University Tunku Abdul Rahman (UTAR), Malaysia, link: https://utar.edu.my/, xếp hạng QS World University Ranking 801-1000, QS University Rankings Asia 157;The  World University  Rankings 2021 Asian 119.

Một số hình ảnh:

Đại diện Đại học UTAR Tiến sĩ I-Chi Angela-  Phó Giám đốc (Ban Cộng đồng và Mạng lưới Quốc tế) giới thiệu các chương trình hợp tác của Trường

 Đại diện AOF giới thiệu các chương trình hợp tác và hình ảnh cơ sở vật chất

 Các bên trao đổi, thảo luận nội dung hợp tác

Ngày 04/10/2021, Ban HTQT có chương trình làm việc với University of Eastern Finland (Phần Lan), link: https://www.uef.fi/fi/.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Đại diện UEF bà Mari Argillander- Quản lý các chương trình giáo dục quốc tế giới thiệu về Trường

 Đại diện UEF bà Mari Argillander giới thiệu về Ranking của Trường

Đại diện UEF bà Mari Argillander giới thiệu và nội dung hợp tác

Ngoài ra, còn có buổi làm việc với Đại diện Đại học James Cook University, Singapore, link: https://jcu.edu.vn/

Mục tiêu, các buổi làm việc sẽ triển khai ký Bản ghi nhớ (MOU) giữa hai bên, rồi tập trung vào các nội dung cơ bản sau:

Đối với Giảng viên, Nghiên cứu viên: hợp tác nghiên cứu - công bố quốc tế có uy tín; tham gia chương trình visiting Lecturers; hợp tác tham gia tọa đàm, hội thảo chuyên môn cùng nhau. Hình thức thực hiện: online/offline

Đối với Sinh viên: Chương trình đưa sinh viên (outbound) và chương trình nhận sinh viên (inbound) về các nội dung kỹ năng mềm; tham quan doanh nghiệp, di tích lịch sử; trao đổi văn hóa…

Đối với Trường: tăng cường truyền thông lẫn nhau; cùng đưa các thông tin của Trường (logo, link web) cho nhau…Cũng như hướng đến sự hiện diện lẫn nhau và cùng tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

Ban Hợp tác quốc tế
Số lần đọc: 443

Danh sách liên kết