Tìm
English
Thứ bảy, 09/10/2021 - 9:59

Học viện Tài chính tổ chức thành công Hội nghị bầu thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025
(HVTC)- Sáng 4/10, từ điểm cầu tại trụ sở chính số 58 Lê Văn Hiến, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Học viện Tài chính đã tổ chức thành công 3 phiên Hội nghị bầu thành viên Hội đồng trường với hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp. Nguyên tắc tập trung, dân chủ của Hội nghị và sự đồng thuận, nhất trí cao của đại biểu là yếu tố quyết định sự thành công của Hội nghị.

Đại biểu tại điểm cầu Hội trường A1, Học viện Tài chính

Tham dự Hội nghị, về phía Bộ Tài chính có sự hiện diện của ông Phạm Xuân Thủy – Phó Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ;

Về phía Học viện Tài chính, tại điểm cầu Hội trường A1, có sự hiện diện của PGS.,TS. NGND. Nguyễn Trọng Cơ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện – Chủ trì Hội nghị; PGS.,TS. NGƯT. Trương Thị Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS.,TS. NGƯT. Nguyễn Vũ Việt - Phó Giám đốc Học viện; TS. GVCC. Nguyễn Đào Tùng - Phó Giám đốc Học viện: PGS.,TS. Nguyễn Mạnh Thiều – Trưởng Ban Tổ chức cán bộ; PGS.,TS. Nguyễn Lê Cường – Chánh Văn Phòng Học viện; TS. Lương Quang Hiển – Thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Đảng đoàn; TS. Dương Quốc Quân – Phó Trưởng khoa Lý luận chính trị; ThS. Nguyễn Đình Sơn Thành – Trưởng Ban Quản trị thiết bị; ThS. Đào Minh Tâm – Khoa Hệ thống thông tin kinh tế. Tham dự trực tuyến có sự hiện diện của toàn thể đại biểu là viên chức, người lao động Học viện Tài chính theo thành phần tham dự đúng qui định.

 PGS.,TS. NGND. Nguyễn Trọng Cơ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.,TS. NGND. Nguyễn Trọng Cơ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính đã nêu mục tiêu, nội dung và yêu cầu của Hội nghị. Theo đó, Hội nghị diễn ra với 3 phiên và được thực hiện theo quy định của Luật Luật Giáo dục đại học sửa đổi cũng như Quy chế hoạt động của Hội đồng trường được Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định trong Quyết định số 1483/QĐ-BTC ngày 30/9/2020. PGS.,TS. NGND. Nguyễn Trọng Cơ cũng nêu rõ: Hội đồng trường nhiệm kỳ 2015-2020, do TS. Nguyễn Viết Lợi - Chủ tịch Hội đồng trường nghỉ hưu, Học viện đã sớm có văn bản trình Bộ Tài chính phê duyệt để thực hiện các bước trong quá trình kiện toàn Hội đồng trường. Ngày 19/8/2021, Bộ Tài chính đã có công văn số 9460/CV-BTC ngày 19/8/2021 phê duyệt số lượng thành viên của Hội đồng trường theo quy định và giao Học viện Tài chính kiện toàn, rà soát, đánh giá nguồn nhân sự trong và ngoài Học viện để lựa chọn đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ nhân sự trong danh sách giới thiệu để bầu Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Học viện đã triển khai các công tác chuẩn bị và họp lãnh đạo để thực hiện các nhiệm vụ được giao, trình Bộ Tài chính phê duyệt danh sách nhân sự lựa chọn để tiến hành bầu trong Hội nghị này.

Hội nghị đã được tiến hành dưới sự chủ trì của PGS.,TS. NGND. Nguyễn Trọng Cơ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính.

 Ông Phạm Xuân Thủy – Phó Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính phát biểu

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Phạm Xuân Thủy – Phó Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính khẳng định: Học viện Tài chính đã chủ động tổ chức Hội nghị theo đúng qui định của Bộ Tài chính, quy trình của Luật Giáo dục sửa đổi năm 2019, đảm bảo yêu cầu thực tiễn của Học viện là thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 đúng quy định. Việc triển khai Hội nghị này là bước quan trọng nhằm xác định các thành viên tham gia Hội đồng trường Học viện Tài chính theo cơ cấu: Đại diện giảng viên, đại diện viên chức và người lao động, đại diện cộng đồng xã hội; từ đó phát huy được vai trò của Hội đồng trường trong đổi mới giáo dục.

 PGS.,TS. NGƯT. Nguyễn Vũ Việt- Phó Giám đốc Học viện công bố lý lịch trích ngang của các thành viên trong danh sách bầu Hội đồng trường.

Tại các phiên Hội nghị, PGS.,TS. NGƯT. Nguyễn Vũ Việt- Phó Giám đốc Học viện đã công bố lý lịch trích ngang của các thành viên trong danh sách bầu Hội đồng trường Học viện Tài chính.

Đại biểu tại điểm cầu A1, Học viện Tài chính thực hiện biểu quyết

Hội nghị được diễn ra qua 3 phiên, phiên một: Bầu thành viên Hội đồng trường là đại diện giảng viên; Phiên hai: Bầu thành viên Hội đồng trường là đại diện viên chức; Phiên ba: Bầu thành viên Hội đồng trường là đại diện của cộng đồng xã hội. Từ kết quả bầu dân chủ, trực tiếp thông qua biểu quyết trên phần mềm zoom, Hội nghị đã lựa chọn nhân sự cho Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 với sự đồng thuận và tín nhiệm cao. Đây là nhân sự tham gia Hội đồng trường, thực hiện những nhiệm vụ quan trọng của Hội đồng trường được qui định trong Luật giáo dục đại học sửa đổi quy định như về chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hàng năm của Học viện cũng như những nhiệm vụ quan trong khác để thực hiện thắng lợi, toàn diện những nhiệm vụ được giao, đổi mới giáo dục và đưa Học viện Tài chính ngày càng phát triển vững mạnh!

DANH SÁCH TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

I. Danh sách đương nhiên theo quy định:

1. PGS.,TS. NGND. Nguyễn Trọng Cơ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính

2. PGS.,TS. NGƯT. Nguyễn Vũ Việt - Phó Giám đốc Học viện Tài chính

3. Ninh Phương Thanh – Chủ tịch Hội sinh viên Học viện Tài chính

II . Thành viên Hội đồng trường đại diện giảng viên:

1. PGS. TS. Ngô Thị Thu Hồng, Phó Trưởng khoa Kế toán, Trưởng bộ môn Kế toán tài chính;

2. PGS. TS. Vũ Văn Ninh, Trưởng khoa Tài chính doanh nghiệp

3. PGS. TS. Nguyễn Trọng Thản, Trưởng khoa Sau đại học

4. PGS. TS. Lê Xuân Trường, Trưởng khoa Thuế và Hải quan

III. Thành viên Hội đồng trường đại diện viên chức, người lao động

1. PGS. TS. Nguyễn Lê Cường, Chánh Văn phòng Học viện

2. TS. Lưu Hữu Đức, Trưởng ban CTCT&SV, Bí thư Đoàn Thanh niên HV

3. PGS.TS. Nguyễn Mạnh Thiều, Trưởng ban Tổ chức cán bộ

4. TS.GVCC. Nguyễn Đào Tùng, Phó Giám đốc Học viện

IV. Thành viên Hội đồng trường đại diện của cộng đồng xã hội

1. ThS. Toán Chí Nghiêm, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính;

2. TS. Nguyễn Ngọc Song, Phó Giám đốc Học viện Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ;

3. Ths. Bùi Xuân Thu, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện;

4. TS. Đào Phan Cẩm Tú, Phó Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 1631

Danh sách liên kết