Tìm
English
Thứ ba, 06/12/2022 - 15:17

Học viện Tài chính tham dự trực tuyến Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6
(HVTC) - Ngày 5/12, cùng với Đảng viên cả nước, gần 750 đảng viên Học viện Tài chính tham dự trực tuyến Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức.

 Đại biểu tại Học viện Tài chính tham dự Hội nghị

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nối điểm cầu trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, TP Hà Nội và 11.632 điểm cầu các ban, bộ, ngành ở trung ương, cấp huyện, cấp xã trên toàn quốc với hơn 1 triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.

Đại biểu Học viện Tài chính tham dự Hội nghị

Về phía Đảng bộ Học viện Tài chính, có sự tham dự của Đảng ủy – Ban Giám đốc và toàn thể đảng viên thuộc 32 chi bộ trực thuộc với gần 750 đảng viên.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra trong 2 ngày. Đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm của các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.

Đồng chí Phan Đình Trạc,- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương truyền đạt tại Hội nghị

Tại hội nghị, ngay trong buổi sáng, các đại biểu đã nghe các chuyên đề "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới" do đồng chí Phan Đình Trạc,- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, truyền đạt.

 Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt tại Hội nghị

Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu đã được nghe chuyên đề “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”do đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.

Đồng chí đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trình bày tại Hội nghị

Trong ngày 6/12, các đại biểu tiếp tục nghe “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do đồng chí đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trình bày và nghe chuyên đề  “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” do đ/c Vũ Đức Đam - Ủy viên Trung ưng Đảng, Phó Thủ tướng chính phủ và phát biểu kết luận, chỉ đạo Hội nghị.

Những chuyên đề này do các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt, nhằm giúp các đại biểu nắm bắt một cách đầy đủ, chuẩn xác và có hệ thống tinh thần của các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Thông qua Hội nghị, triển khai và định hướng cấp ủy các cấp, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bảo đảm, thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa nghị quyết, kết luận hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Theo NGND, PGS.,TS. Nguyễn Trọng Cơ - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính chia sẻ: Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng. Những nội dung được truyền đạt tại Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy các cấp. Đối với Học viện Tài chính, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao trong học tập để tiếp tục triển khai quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Đảng bộ Học viện Tài chính đã, đang và tiếp tục triển khai quyết liệt các nội dung đã được học tập vào các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Một số hình ảnh khác

Những gương mặt đảng viên Học viện Tài chính tham dự Hội nghị

Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 1262

Danh sách liên kết