Tìm
English
Thứ hai, 26/12/2022 - 15:58

Hội thảo khoa học Tuổi trẻ Học viện Tài chính đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số
(HVTC) – Hội thảo được tổ chức ngày 23/12 tại trụ sở chính số 58, Lê Văn Hiến, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, HN. Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính chủ trì tổ chức với sự tham gia đông đảo của đại biểu thanh niên là giảng viên và sinh viên tham dự. Có 60 bài viết được chọn đăng trong kỷ yếu là những bài viết có hàm lượng khoa học cao, đưa ra những đề xuất và giải pháp có giá trị thực tiễn.

 Đại biểu tại Hội thảo

Tham dự Hội thảo, về phía đại biểu khách mời, có sự tham dự của ông Trần Quang Hưng – Phó Bí thư thành đoàn Hà Nội; Bà Nguyễn Thị thanh Bình – Trưởng ban phát triển kinh doanh CTCP Misa.

Về phía Học viện Tài chính, có sự tham dự của PGS.,TS. Nguyễn Đào Tùng – Chủ tịch Hội đồng trường; NGƯT. PGS.,TS. Trương Thị Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS.,TS Nguyễn Vũ Việt - Phó Giám đốc Học viện, GS.,TS. Chúc Anh Tú – Trưởng Ban Khảo thí và quản lý chất lượng; NGƯT. PGS.,TS. Ngô Thanh Hoàng – Trưởng Ban Quản lý khoa học; PGS.,TS. Nguyễn Mạnh Thiều – Trưởng ban Tổ chức cán bộ; PGS.,TS. Đào Thị Minh Thanh – Trưởng khoa Quản Trị kinh doanh; TS. Lưu Hữu Đức – Trưởng Ban CTCT&SV, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Hỗ trợ khởi nghiệp (ĐMST & HTKN); TS. Tạ Đình Hòa – Bí thư Đoàn thanh niên, Phó Giám đốc Trung tâm ĐMST & HTKN);  và lãnh đạo các Ban, Khoa, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và đông đảo đoàn viên sinh viên  Học viện.

NGƯT. PGS.,TS. Trương Thị Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc

Phát biểu Khai mạc, NGƯT. PGS.,TS. Trương Thị Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đã nêu mục tiêu, ý nghĩa và nội dung của Hội thảo cũng như vai trò của đổi mới sáng tạo trong thời đại toàn cầu hóa. Theo đó, đổi mới sáng tạo trong thời đại toàn cầu hóa về công nghệ gắn liền với toàn cầu hóa về kinh tế, tính chất khoa học - công nghệ thâm nhập sâu, rộng vào các hoạt động kinh tế - xã hội, nếp sống và là xu hướng đã, đang và sẽ tiếp tục tác động đến kinh tế - xã hội các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đây cũng là quan điểm đã được khẳng định trong nhiều văn kiện của Đảng, pháp luật, chính sách nhà nước với sự thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để trở thành động lực, nền tảng phát triển kinh tế - xã hội đất nước. 

NGƯT. PGS.,TS. Trương Thị Thủy nhấn mạnh: “Học viện Tài chính đã và đang chuyển đổi một cách mạnh mẽ trong công tác đào tạo, trong đó chú trọng đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các hoạt động của Học viện…. Trong bối cảnh đó, tuổi trẻ Học viện Tài chính đã nhận thức rõ vai trò của mình và phát huy tinh thần xung kích trong mọi hoạt động. Việc tiếp cận và tiếp thu chuyển đổi số cần có con người số, công dân số mà trong đó thanh niên là lực lượng dễ tiếp cận, tiếp thu nhất. Thanh niên là nguồn nhân lực trẻ, năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh với điều kiện mới, luôn khao khát được đóng góp, cống hiến vì sự phát triển chung”. Với những yêu cầu của thực tiễn, Hội thảo hướng tới 06 nội dung trọng:

Một là, những vấn đề lý luận chung về đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số; Hai là, cơ hội đổi mới sáng tạo và thách thức với thế hệ trẻ trong bối cảnh chuyển đổi số; Ba là, chuyển đổi số trong giáo dục đại học; Bốn là, thực trạng đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số tại Học viện Tài chính; Năm là, tác động của chuyển đổi số tới các lĩnh vực kế toán, tài chính – ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh, hệ thống thông tin, ngoại ngữ; Sáu là, giải pháp đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số tại Học viện Tài chính.

Đồng chủ tọa phiên thứ nhất Hội thảo: PGS., TS. Nguyễn Mạnh Thiều - Uỷ viên Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức cán bộ; TS. Lưu Hữu Đức – Trưởng ban Công tác chính trị và sinh viên, Giám đốc trung tâm Đổi mới sáng tạo và Hỗ trợ khởi nghiệp; TS. Tạ Đình Hoà – Bí thư Đoàn thanh niên, Phó Giám đốc trung tâm đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp).

Hội thảo đã diễn ra với 2 chủ đề: “Đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số: Những vấn đề đặt ra” (đồng chủ tọa: PGS., TS. Nguyễn Mạnh Thiều- Uỷ viên Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức cán bộ; TS. Lưu Hữu Đức – Trưởng ban Công tác chính trị và sinh viên, Giám đốc trung tâm đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp; TS. Tạ Đình Hoà – Bí thư đoàn thanh niên, Phó giám đốc trung tâm đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp) và “Tuổi trẻ Học viện Tài chính đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số: Thực trạng và giải pháp”.

Đồng chủ tọa phiên thứ 2: PGS., TS. Ngô Thanh Hoàng – Trưởng ban Quản lý khoa học; ThS. Phạm Văn Hào – Phó Bí thư Đoàn thanh niên; ThS. Trần Thị Phương Liên – Uỷ viên Ban thường vụ Đoàn thanh niên.

Có 05 tham luận được trình bày trực tiếp tại Hội thảo.

ông Trần Quang Hưng - Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội trình bày tham luận

Trong tham luận “Thanh niên hành động chuyển đổi số quốc gia” do ông Trần Quang Hưng - Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội trình bày đã nêu bật vai trò quan trọng và tiên phong cũng như trách nhiệm của thanh niên trong chuyển đổi số quốc gia, những thành tựu to lớn trong thời gian qua và khẳng định: “Trong thời đại công nghệ 4.0 diễn ra mạnh mẽ, chuyển đổi số trở thành yêu cầu tất yếu, khách quan, tạo động lực cho sự phát triển của quốc gia. Với lợi thế về sự nhanh nhạy với công nghệ, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã phát huy vai trò xung kích làm chủ công nghệ, kỹ thuật thông qua các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác Đoàn”. Tác giả cũng đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục phát huy vai trò trung tâm của thanh niên trong thúc đẩy chuyển đổi số.

ThS. Hoàng Hữu Sơn - Khoa Hệ thống thông tin kinh tế trình bày tham luận

Trong tham luận “Định hình tâm thế số cho đoàn viên sinh viên: Thực tiễn tại khoa Hệ thống thông tin kinh tế Học viện Tài chính”, ThS. Hoàng Hữu Sơn - Khoa Hệ thống thông tin kinh tế đã có nhiều trăn trở về xây dựng tâm thế số cho sinh viên trước kỷ nguyên số và vai trò của Đoàn Thanh niên: “Tâm thế số chính là tư tưởng thái độ cách cư xử của con người trong môi trường số. Việc định hình tâm thế số cho thế hệ trẻ là sự phối hợp giữa các cấp lãnh đạo và vai trò xung kích của Đoàn thanh niên. Trong đó các cấp lãnh đạo đưa ra định hướng tư tưởng xây dựng mô hình tâm thế cho thế hệ trẻ. Trong đó với vai trò xung kích của mình tổ chức đoàn là đội ngũ triển khai dần hình thành tâm thế số cho mỗi tổ chức đoàn trong tổ chức của mình”. Thông qua các hoạt động Đoàn Thanh niên sẽ dần định hình tâm thế của sinh viên trong kỷ nguyên số. Tâm thế số này giúp cho sinh viên có những định hướng trong kế hoạch hoạt động và học tập của mình. Hơn nữa việc hình thành tâm thế số cho sinh viên cũng là điều kiện để tập hợp quần chúng của sinh viên với các mục tiêu chung.

ThS. Nguyễn Minh Uyên – Khoa Kế toán, Học viện Tài chính trình và tham luận

Tham luận “Tuổi trẻ Học viện Tài chính ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực kế toán và kiểm toán – Thực trạng và giải pháp” do ThS. Nguyễn Minh Uyên – Khoa Kế toán, Học viện Tài chính trình và tham luận “Ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai công tác Đoàn và phong trào sinh viên tại Học viện Tài chính” do ThS. Bùi Văn Tiên -  Uỷ viên Ban Thường Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính trình bày đã nêu những thành tựu to lớn về việc ứng dụng công nghệ số với vai trò của thanh niên trong công tác Đoàn và trong đào tạo nguồn nhân lực kế toán và kiểm toán.

ThS. Nguyễn Minh Uyên đã chỉ ra những giải pháp cụ thể đối với các cơ sở đào tọa trong chuyển đổi số: Cần xây dựng chương trình theo hướng có các ứng dụng và đào tạo chuyên sâu về công nghệ thông tin, đầu tư công nghệ; Đổi mới chương trình đào tạo và phát triển đào tạo trực tuyến, xây dựng hệ thống học liệu mở, thư viện điện tử, các chương trình đào tạo e-learning, mobile-learning, phòng kế toán ảo, đào tạo kế toán công nghệ thực tế ảo…; Tăng cường thời gian đi thực tế tại DN, thời lượng đào tạo các kỹ năng thực hành, kỹ năng mềm, trình độ ngoại ngữ, tin học cho sinh viên; Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu công nghệ, phương tiện dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý đào tạo. Gắn NCKH với các hoạt động chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán.....

ThS. Bùi Văn Tiên -  Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính trình bày tham luận

Trong tham luận, ThS. Bùi Văn Tiên -  Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính đã tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại Học viện thời gian qua trong việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý và tổ chức. Với việc ứng dụng CNTT với tăng cường sử dụng Email, Ứng dụng Amis công việc, Phần mềm hội nghị trực tuyến Zoom Cloud meeting, nền tảng mạng xã hội như zalo, facebook, instagram sử dụng thí điểm phần mềm quản lý công việc …. đã góp phần giảm thiểu các chi phí, thời gian, tăng hiệu quả hoạt động trong công tác quản lý, hành chính của Đoàn Học viện Tài chính. Chất lượng, hiệu quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại Học viện được nâng lên rõ rệt. Các hoạt động lôi cuốn sự tham gia đông đảo của đoàn viên thanh niên, có sức lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên và cộng đồng. Trên cơ sở phân tích, đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý và điều hành của Đoàn Học viện Tài chính, tham luận đã đưa ra một số giải pháp góp phần phát huy những thành tựu đạt được, đẩy mạnh hơn nữa việc ứng CNTT vào thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại Học viện.

ThS. Lê Hải Anh - Khoa TCDN khai thác kinh nghiêm quốc tế về chuyển đổi số trong phân tích tài chính doanh nghiệp để đúc rút những kinh nghiệm quý báu cho thực tiễn ở Việt Nam nói chung, trong đào tạo tại Học viện Tài chính về tài chính doanh nghiệp nói riêng qua tham luận “Kinh nghiệm quốc tế về chuyển đổi số trong phân tích tài chính doanh nghiệp và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”.  Tác giả đã hướng đến giải quyết những vấn đề cốt cõi nhất trong thực tiễn với chuyển đổi số như: Chiến lượng kinh doanh; Đầu tư nghiên cứu; Dữ liệu; Nguồn nhân lực và mô hình, phương thức hoạt động.

PGS.,TS. Nguyễn Đào Tùng – Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.,TS. Nguyễn Đào Tùng – Chủ tịch Hội đồng trường đã đánh giá cao các bài tham luận khi tổng kết thực tiễn đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số của tuổi trẻ Học viện Tài chính và đặt ra yêu cầu làm thế nào để chuyển những thách thức thành cơ hội từ chuyển đổi số trong đổi mới sáng tạo tại Học viện Tài chính.

Các tham luận trình bày tại Hội thảo đã nhận được gần 20 ý kiến đóng góp, lượt đóng góp về: Trung ương Đoàn đã và sẽ có những hỗ trợ gì để thúc đẩy đổi mới sáng tạo của thanh niên? Chuyển đổi số hay tâm thế số quan trọng hơn đối với thanh niên…? Công nghệ có phải là tất cả để đổi mới, sáng tạo? vai trò của thanh niên trong bối cảnh chuyển đổi số, định hình tâm thế số cho thế hệ trẻ; cơ hội, thách thức chuyển đổi số mang lại đối với các lĩnh vực khác nhau mà Học viện Tài chính đào tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động Đoàn.

Tổng kết Hội thảo, NGƯT. PGS.,TS. Trương Thị Thủy đã khẳng định Hội thảo là diễn đàn của tuổi trẻ Học viện Tài chính khẳng định về trách nhiệm cũng bản lĩnh tiên phong trong của mình trong đổi mới sáng tạo với chuyển đổi số và nhấn mạnh: Chúng ta đang đứng trước những thách thức, cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mà cốt lõi của nó chính là chuyển đổi số. Đây là thách thức nhưng cũng là là cơ hội để tuổi trẻ Việt Nam nói chung, tuổi trẻ Học viện Tài chính nói riêng phát triển bứt phá vượt lên bằng chuyển đổi số. Hội thảo đã thể hiện vai trò tuổi trẻ Học viện Tài chính trong nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của chuyển đổi số, khẳng định sự năng động, sáng tạo, nhạy bén với khoa học - công nghệ của mình cùng những trăn trở để tiếp tục làm chủ công nghệ, đẩy mạnh đổi mới sang tạo. Qua đó, hội thảo đã có cái nhìn tổng quan, rõ nét hơn về thực trạng đổi mới sáng tạo, nhằm đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số của tuổi trẻ Học viện Tài chính.

Một số hình ảnh khác:

 ThS. Lê Hải Anh - Khoa TCDN trình bày tham luận

 TS. Lưu Hữu Đức – Trưởng Ban CTCT&SV, Giám đốc Trung tâm ĐMST & HTKN phát biểu

 Đại biểu phản biện và trả lời phản biện tại Hội thảo

 Đại biểu tại Hội thảo

Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 1496

Danh sách liên kết