Tìm
English
Thứ hai, 20/11/2023 - 10:54

Phim tài liệu về Học viện Tài chính 60 năm xây dựng và phát triển
Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành (1963-2023), với sứ mạng "cung cấp các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học chất lượng cao cho xã hội", Học viện Tài chính ngày càng lớn mạnh, đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao về Tài chính – Kế toán quan trọng cho đất nước.

Đến nay, Học viện Tài chính đã đào tạo được gần 140.000 cử nhân, gần 10.000 thạc sĩ và trên 500 tiến sĩ. Những cựu sinh viên, cựu học viên của HVTC đều rất thành đạt trên cương vị công tác của mình. Nhiều người hiện nay đã giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp từ TW đến các địa phương, ở trong nước và quốc tế. Phát huy truyền thống vẻ vang của thế hệ trước, Học viện đã luôn chủ động, đổi mới, xây dựng môi trường học thuật sáng tạo, NCKH, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế tri thức và cuộc cách mạng 4.0, xứng đáng là một địa chỉ tin cậy “Thu hút nhân tài, bồi dưỡng nhân tâm, hoàn thiện nhân cách, phát triển nhân lực”.

Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử xin được trân trọng giới thiệu đoạn phim: "Học viện Tài chính 60 năm xây dựng và phát triển":

Trung tâm Thông tin (Tổng hợp)
Số lần đọc: 2574

Danh sách liên kết