Tìm
English
Thứ hai, 29/03/2021 - 15:40

Hướng dẫn kiểm tra tạp chí quốc tế
Nhằm hướng đến sự chuẩn hóa trong việc lựa chọn và công bố trên các Tạp chí quốc tế thuộc cơ sở dữ liệu (ISI, Scopus, ABDC) có uy tín, Ban HTQT xin trân trọng gửi các tác giả bài báo Hướng dẫn các bước kiểm tra Tạp chí quốc tế (trước và sau công bố) làm tài liệu tham khảo. Cụ thể các bước:

Bước 1. Kiểm tra mã số xuất bản ISSN (International Standard Serials Number)

(1) Mở Link: https://portal.issn.org/

(2) Đánh/copy tên Tạp chí quốc tế vào ô trống và nhấn Rearch

Kết quả: Tạp chí bắt buộc phải có đầy đủ mã ISSN (Bản in và Bản online)

Bước 2. Kiểm tra Tạp chí thuộc danh mục Scopus

(1a) Mở link: https://www.scopus.com/

(2a) Bấm vào Author Research

+ Phần title có thể chọn Subject Area (lĩnh vực Nghiên cứu) hoặc Title (tên Tạp chí) hoặc Publisher (NXB) hoặc ISSN (mã số ISSN)

+ Enter Title: Đánh/Copy tên Tạp chí vào ô trống và nhấn Find Sources

Kết quả: nếu tạp chí thuộc danh mục Scopus sẽ hiện ra cùng với các chỉ số liên quan

Đồng thời:

(1b) Mở link: https://www.scimagojr.com/

(2b) Đánh/copy tên Tạp chí quốc tế vào ô trống và nhấn Enter

Kết quả: nếu tạp chí thuộc danh mục Scopus sẽ hiện ra cùng với các chỉ số liên quan

(Ảnh minh họa)

Bước 3. Kiểm tra Tạp chí thuộc danh mục ISI (Institute for Scientific Information), do kinh tế thuộc lĩnh vực Khoa học XH nên sẽ tập trung vào tập con của ISI là SSCI (Social Sciences Citation Index) hoặc ESCI (Emerging Sources Citation Index)          

  1. Mở link: https://mjl.clarivate.com/search-results
  2. Đánh/copy tên Tạp chí quốc tế vào ô trống và nhấn Search

Kết quả: nếu tạp chí thuộc danh mục ISI sẽ hiện ra cùng với các chỉ số liên quan

Bước 4. Kiểm tra Tạp chí thuộc Danh mục ABDC (Australian Businesss Deans Council)

  1. Mở link: https://abdc.edu.au/research/abdc-journal-list-2/
  2. Đánh/copy tên Tạp chí quốc tế vào ô trống và nhấn Enter

Kết quả: Nếu có tên Tạp chí thì xác định thuộc danh mục ABDC và xác định mức độ uy tín và thứ hạng các thứ hạng A*, A, B, C

(Ảnh minh họa)

Bước 5. Kiểm tra độ tin cậy của Tạp chí

Tham khảo trao đổi tại link: https://nafosted.gov.vn/trao-doi-voi-cac-hoi-dong-khoa-hoc-nganh-nham-nang-cao-chat-luong-cong-bo-cua-cac-de-tai-nghien-cuu-co-ban-do-quy-tai-tro/

            (1) Mở link: https://beallslist.net/standalone-journals/

+ Trường hợp Tạp chí riêng lẻ (Stanalone Journals), thì đánh tên Tạp chí và xem kết quả có hay không

+ Trường hợp Tạp chí thuộc NXB (Publishers), thì đánh tên NXB và xem kết quả

Kết quả: nếu có tên Tạp chí hoặc Tên NXB (hoặc cả hai) thì Tạp chí thuộc danh mục Beallslist

Đồng thời:

            (2) Mở link: https://predatoryjournals.com/journals/

+ Trường hợp Tạp chí riêng lẻ thì nhấn Journals và Tìm Tên Tạp chí

+ Trường hợp Tạp chí thuộc NXB thì nhấn Publishers và Tìm tên NXB

Kết quả: nếu có tên Tạp chí hoặc Tên NXB (hoặc cả hai) thì Tạp chí thuộc danh mục Predatory

Ngoài ra

+ Có thể kiểm tra Impact Factors qua link:  2020JournalImpactFactors

+ Theo QĐ số 18/QĐ-HĐGSNN ngày 30/06/2020 về phê duyệt Danh mục Tạp chí Khoa học được tính điểm thì Danh mục NXB Uy tín trên Thế giới gồm có Springer, Elservie, Willey-Blackwell, Taylor & Francis, Sage, Oxford University Press, Cambridge University Press, Emerald, Macmillan Publishers, Inderscience Publishers, Edward Elgar Publishing, Duy Gruyter, World scientific, Routledge, Peter Lang, Thomson Reuters, McGraw Hill và các NXB của Top 100 các Trường Đại học hàng đầu Thế giới theo xếp hạng của Times Higher Education World Unoversities Rangkings (THE) do Tạp chí Times Higher Education (Anh) hợp tác với Thomson Reuters bình chọn hàng năm.

Ban Hợp tác quốc tế
Số lần đọc: 785
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết