Tìm
English
Thứ sáu, 09/08/2013 - 14:49

Thông báo điểm trúng tuyển NV1 đại học chính quy và chỉ tiêu xét tuyển đợt 2 năm 2013

BỘ TÀI CHÍNH
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Số :709 /TB-HVTC
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 
 

 
Hà Nội, ngày 09  tháng 8 năm 2013
 
 
 
THÔNG BÁO
 
Điểm trúng tuyển  NV1 đại học chính quy và chỉ tiêu xét tuyển đợt 2 năm 2013.
 
         
 
Học viện Tài chính thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 hệ đại học chính quy và chỉ tiêu xét tuyển đợt 2 năm 2013 như sau:
 
1. Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 hệ đại học chính quy năm 2013:  
 
STT
 
Tên ngành
 
Mã ngành
 
Khối thi
 
Điểm trúng tuyển NV1
1
 
Kế toán
 
D340301
 
A
 
21.5
 
A1
 
21.5
2
 
Quản trị kinh doanh
 
D340101
 
A
 
19.0
 
A1
 
19.0
3
 
Tài chính – Ngân hàng
 
D340201
 
A
 
16.5
 
A1
 
16.5
4
 
Hệ thống thông tin quản lý
 
D340405
 
A
 
16.5
 
A1
 
16.5
5
 
Kinh tế
 
D310101
 
A
 
16.5
 
A1
 
16.5
6
 
Ngôn ngữ Anh
 
D220201
 
D1
 
22.5
 
Ghi chú:
- Điểm chuẩn trúng tuyển NV1 tính cho đối tượng học sinh phổ thông khu vực 3; Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1,0 (một điểm); Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm).
- Nếu thí sinh thi khối A, A1 không đỗ vào ngành đã đăng ký dự thi theo mức điểm chuẩn trên thì được điều chuyển sang ngành có điểm chuẩn thấp hơn cùng khối thi.
- Điểm chuẩn trúng tuyển ngành Ngôn ngữ Anh (môn tiếng Anh đã nhân hệ số 2).
 
2. Chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đợt 2 hệ đại học chính quy năm 2013:
 
 
STT
 
Tên ngành
 
Mã ngành
 
Khối thi
 
Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển đợt 2 (HSPT-KV3)
 
Chỉ tiêu xét đợt 2
1
 
Kế toán
 
D340301
 
A, A1
 
22
 
30
2
 
Tài chính – Ngân hàng
 
D340201
 
A, A1
 
20
 
165
3
 
Hệ thống thông tin quản lý
 
D340405
 
A, A1
 
20
 
15
4
 
Kinh tế
 
D310101
 
A, A1
 
20
 
40
 
 
Điều kiện xét tuyển bổ sung đợt 2
- Đối tượng xét tuyển: Thí sinh đã dự thi tuyển sinh đại học năm 2013 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (không có môn bị điểm 0; Điểm môn ngoại ngữ  khối A1 tính hệ số 1). Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 2 tính cho đối tượng học sinh phổ thông khu vực 3; Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1,0 (một điểm); Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm).
- Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Giấy chứng nhận kết quả thi (bản gốc); 01 phong bì đã dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.  Thí sinh có thể nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển (ĐKXT) qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại Học viện. Học viện không hoàn trả lại lệ phí ĐKXT đối với thí sinh rút hồ sơ đã nộp hoặc không trúng tuyển. Lệ phí ĐKXT: 30.000đ/01 hồ sơ.
- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Học viện bắt đầu nhận hồ sơ từ 8 giờ 00 phút ngày 12/8/2013 đến 17 giờ 00 phút ngày 09/9/2013.
- Thời gian công bố trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển: ngày 10/9/2013.
- Thời gian nhập học: ngày 14/9/2013. Sau khi nhập học, Học viện sẽ phân bổ thí sinh được xét bổ sung vào chuyên ngành đào tạo cụ thể.
- Địa điểm nhận hồ sơ ĐKXT: Phòng 317 - Ban Quản lý đào tạo, Học viện Tài chính; Đông Ngạc – Từ Liêm – Hà Nội.
 
 
 
GIÁM ĐỐC – CHỦ TỊCH HĐTS
 
 
(Đã ký)
 
 
 
 
GS., TS. Ngô Thế Chi
 
 


Số lần đọc: 56556

Danh sách liên kết