Tìm
English
Thứ ba, 02/08/2016 - 15:39

Thông báo mời thầu
Số: 591/TB-HVTC Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2016

THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Nâng cấp phần mềm quản lý kho – vật tư – tài sản.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Nội dung chính của gói thầu: Nâng cấp phần mềm quản lý kho – vật tư – tài sản.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: tối đa 270 ngày.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Nâng cấp phần mềm quản lý kho – vật tư – tài sản.

3. Nguồn vốn: Thu sự nghiệp.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ 09 giờ ngày 05/08/2016 đến trước 09 giờ ngày 16/08/2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm bán HSMT, nhận HSDT: Phòng 204, Nhà B, Trung tâm Thông tin, Học viện Tài chính, số 8, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 043.9332397;  fax: 043.9331865.

8. Giá bán một bộ HSMT: 2.000.000đ (bằng chữ: hai triệu đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu :

- Số tiền 10.000.000đ (bằng chữ: mười triệu đồng chẵn);

- Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh của ngân hàng; tổ chức tài chính; đặt cọc bằng séc tại Ban Tài chính Kế toán – Học viện Tài chính.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 16/08/2016.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 15 phút ngày 16/08/2016 tại phòng  204, Nhà B, Học viện Tài chính, số 8, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Học viện Tài chính kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Trung tâm Thông tin
Số lần đọc: 5006
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết