Tìm
English
Thứ hai, 02/12/2019 - 8:28

TB: v/v Mở lớp môn tự chọn học kỳ II năm học 2019 - 2020
Số: 167/TB-QLĐT ngày 27 tháng 11 năm 2019

Căn cứ Quyết định số 565/QĐ-HVT ngày 14/05/2019 của Giám đốc Học viện v/v giao Kế hoạch đào tạo năm học 2019 - 2020 đối với các hệ đào tạo;

Căn cứ Thông báo số 1149/TB-HVTC ngày 08/10/2019 của Giám đốc Học viện v/v tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ II năm học 2019 - 2020 đối với SV hệ ĐH chính quy, liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2;

Căn cứ số liệu thực tế sinh viên hệ ĐH chính quy các khóa đăng ký môn học tự chọn học kỳ II năm học 2019 - 2020, Ban Quản lý đào tạo thông báo v/v mở lớp môn học tự chọn trong kỳ đối với sinh viên CQ55 (chương trình đại trà và chương trình chất lượng cao) và CQ56 (chương trình đại trà) như sau:

1. Những lớp học môn tự chọn có 40 SV đăng ký học trở lên được bố trí giữ nguyên lớp tín chỉ theo lịch đăng ký học đã thông báo.

2. Những lớp học môn tự chọn có dưới 40 SV đăng ký học được tổ chức theo hình thức  ghép lớp và đảm bảo đạt tối thiểu 40 SV/lớp tín chỉ học phần. Trường hợp không ghép lớp được, Ban Quản lý đào tạo hủy kết quả học phần/môn học đã đăng ký của sinh viên và chuyển sang học phần/môn học tự chọn phù hợp khác để để đảm bảo đủ điều kiện mở lớp.

3. Lịch chính thức đối với các học phần/môn học tự chọn học kỳ II năm học 2019-2020 xem chi tiết tại Khoa QLSV liên quan hoặc trên Website: www.aof.edu.vn/daotao. [XEM TẠI ĐÂY]

4. Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

- Các Khoa QLSV liên quan thông báo cho sinh viên thuộc Khoa biết để thực hiện.

- Đối với các lớp sinh viên hệ ĐH chính quy: Sau khi cố vấn học tập duyệt đăng ký trên website, sinh viên chủ động in và kiểm tra thông tin lịch học trên Phiếu đăng ký học phần cá nhân trước ngày 02/12/2019. Phiếu đăng ký học phần cá nhân bản gốc được gửi về Khoa QLSV liên quan từ ngày 13/01-17/01/2020 để lưu giữ đối chiếu khi cần thiết (SV lưu 01 bản photo). Nếu có vướng mắc phát sinh liên quan đến lịch học và hội trường học, sinh viên liên hệ trực tiếp với Ban Quản lý đào tạo (P.108) để giải quyết kịp thời trước ngày 04/12/2019. Sau thời hạn trên, sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký học tập cá nhân của mình./.

Số lần đọc: 4390

Danh sách liên kết