Tìm
English
Chủ nhật, 08/12/2019 - 9:17

Công văn v/v tham gia hoạt động đào tạo, bồi dưỡng HVHCQG
Ban Tổ chức cán bộ Thông báo về Công văn v/v tham gia hoạt động đào tạo, bồi dưỡng HVHCQG:

Tải file Công văn v/v tham gia hoạt động đào tạo, bồi dưỡng HVHCQG 

Tải Mẫu danh sách đính kèm

Danh sách viên chức đăng ký phải nộp về Ban TCCB trước ngày 10/12/2019. Sau ngày trên các đơn vị không có danh sách được hiểu là không có viên chức đăng ký.

Mọi thông tin xin liên hệ: Đ/c Chu Tuấn Anh - Ban Tổ chức cán bộ, P 307 - Nhà Hiệu bộ. Điện thoại: 024.32191984.

Trân trọng cảm ơn./.

Ban TCCB
Số lần đọc: 337

Danh sách liên kết