Tìm
English
Chủ nhật, 29/12/2019 - 12:47

TB v/v điều chỉnh hội trường thi lại ngày 30/12/2019 Học kỳ I năm học 2019-2020
Số: 195/TB-KT&QLCL

Căn cứ Thông báo số 170/TB-QLĐT ngày 04/12/2019 của Ban Quản lý đào tạo v/v Lịch thi lại các học phần/môn học hệ đại học chính quy, liên thông đại học, đại học văn bằng 2 Học kỳ I năm học 2019-2020.

Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng thông báo điều chỉnh hội trường thi lại như sau:

TT

Học phần

Ngày thi

Giờ thi

Khóa/Lớp

  Hội trường đã thông báo

Hội trường điều chỉnh

1

Kế toán hành chính SN 1

30/12/2019

7h30

CQ55/22

102-TH

305-TH

2

Kế toán hành chính SN 1

30/12/2019

7h30

CQ55/21.(01-05)

103-TH

306-TH

3

Kế toán hành chính SN 1

30/12/2019

7h30

CQ55/21.(06-10)

104-TH

307-TH

4

Kế toán hành chính SN 1

30/12/2019

7h30

CQ55/21.(11-14)

105-TH

308-TH

5

Kế toán hành chính SN 1

30/12/2019

7h30

CQ55/21.(15-16), 23

106-TH

309-TH

6

Kế toán hành chính SN 1

30/12/2019

7h30

Học cùng lúc 2 CT (CQ55)

7

Kế toán hành chính SN 1

30/12/2019

7h30

Học lại + TT

8

Kinh tế phát triển

30/12/2019

7h30

Học lại + TT

102-TH

210-TH

9

Kinh tế phát triển

30/12/2019

7h30

CQ56/01, 02, 09, 11

101-TH

211-TH

10

Kinh tế phát triển

30/12/2019

7h30

CQ55/61, 62, 63

103-TH

212-TH

11

Kinh tế phát triển

30/12/2019

7h30

CQ56/21CL

 

 

Ban KT&QLCL
Số lần đọc: 2941

Danh sách liên kết