Tìm
English
Thứ tư, 08/01/2020 - 14:39

Thông báo v/v cử cán bộ dự tuyển học bổng của Chính phủ Trung Quốc
Ban Tổ chức cán bộ Thông báo v/v cử cán bộ dự tuyển học bổng của Chính phủ Trung Quốc:

Tải file Thông báo

Danh sách viên chức đăng ký phải nộp về Ban TCCB trước ngày 10/01/2020. Sau ngày trên các đơn vị không có danh sách được hiểu là không có viên chức đăng ký.

Mọi thông tin xin liên hệ: Đ/c Chu Tuấn Anh - Ban Tổ chức cán bộ, P 307 - Nhà Hiệu bộ. Điện thoại: 024.32191984.

Trân trọng cảm ơn./.

Ban TCCB
Số lần đọc: 121

Danh sách liên kết