Tìm
English
Thứ năm, 06/02/2020 - 8:22

TB: v/v Thay đổi phương thức học tập và giảng dạy các lớp sinh viên hệ chính quy và chương trình DDP

  Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Thực hiện kết luận cuộc họp giao ban ngày 06/02/2020, Học viện thông báo đến toàn bộ công chức, viên chức, cán bộ, giảng viên và sinh viên một số nội dung như sau:

          - Các lớp sinh viên hệ chính quy và chương trình DDP  học tập và nghiên cứu theo kế hoạch từ ngày 10/02/2020 thông qua các học liệu điện tử, công nghệ học trực tuyến nhưng không tập trung tại trường đến hết ngày 16/02/2020. (sinh viên hệ vừa làm vừa học, chương trình liên kết Toulon và học viên cao học thực hiện theo thông báo riêng)

          - Công chức, viên chức, cán bộ, giảng viên làm việc bình thường theo lịch của Học viện.

          - Các Khoa, Ban, Bộ môn và các đơn vị thuộc Học viện phối hợp triển khai giảng dạy và hướng dẫn sinh viên học tập nghiên cứu thông qua các học liệu điện tử, công nghệ học trực tuyến.

Học viện yêu cầu các đơn vị, cá nhân, nghiêm túc thực hiện theo thông báo này./.

Số lần đọc: 13599

Danh sách liên kết