Tìm
English
Chủ nhật, 09/02/2020 - 13:0

TB: v/v tổ chức triển khai hướng dẫn giảng dạy và học tập trực tuyến học kỳ II năm học 2019 - 2020 đối với các hệ đào tạo đại học
Số: 10/TB-QLĐT ngày 09 tháng 02 năm 2020

Kính gửi: - Ban Giám đốc Học viện

                         - Trưởng các Khoa, Bộ môn và giảng viên

                         - Sinh viên các hệ đào tạo đại học

Để chuẩn bị tổ chức triển khai giảng dạy và học tập trực tuyến học kỳ II năm học 2019 - 2020 đối với các hệ Đại học chính quy, Đại học văn bằng 2, Liên thông đại học trong thời gian phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do Virus Corona gây ra,

 Ban Quản lý đào tạo thông báo:

1. Hoạt động giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên được triển khai theo kế hoạch thông báo và tổ chức học tập trung trực tuyến thông qua phần mềm Zoom Cloud Meetings đối với lịch học các học phần/môn học từ ngày 10/02/2020 (Có hướng dẫn chi tiết kèm theo)

- Hướng dẫn đối với giảng viên giảng dạy [XEM TẠI ĐÂY].

- Hướng dẫn đối với sinh viên [XEM TẠI ĐÂY]

2. Giảng viên giảng dạy các học phần/môn học các hệ đào tạo; cố vấn học tập các lớp hệ Đại học văn bằng 2, Liên thông đại học nhận ID và hướng dẫn tài khoản, mã lớp cho sinh viên lớp mình giảng dạy hoặc phụ trách cố vấn để triển khai thực hiện học trực tuyến.

3. Để đảm bảo sự thống nhất trong việc tổ chức triển khai thực hiện giảng dạy trực tuyến, các Bộ môn chủ động quán triệt nội dung và cách thức tiến hành giảng dạy trực tuyến đồng bộ đến từng giảng viên của Bộ môn trên tinh thần trách nhiệm, chia sẻ và cùng hợp tác toàn diện để hoạt động dạy - học đảm bảo kế hoạch thông báo.

4. Sinh viên các hệ Đại học chính quy, Đại học văn bằng 2, Liên thông Đại học có lịch học các học phần/môn học từ ngày 10/02/2020 chủ động cập nhật thông tin lịch học tập của bản thân, cài đặt sử dụng phần mềm Zoom Cloud Meetings theo hướng dẫn và phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do Virus Corona gây ra trên Website của Học viện Tài chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc các Bộ môn, giảng viên và sinh viên liên hệ với Ban Quản lý đào tạo (về quản lý hoạt động dạy và học trực tuyến: đ/c Việt - 0986.366.436), Ban Quản trị thiết bị và Trung tâm thông tin (về cơ sở vật chất, hỗ trợ kỹ thuật dạy và học trực tuyến: đ/c Bổng - 0934.286.899, đ/c Thành - 0914.418.666)./.

Số lần đọc: 9012

Danh sách liên kết