Tìm
English
Thứ sáu, 14/02/2020 - 14:8

TB: v/v Tiếp tục tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến học kỳ II năm học 2019 - 2020 đối với các hệ đào tạo đại học
Số: 12/TB-QLĐT ngày 13 tháng 02 năm 2020

Kính gửi:  - Ban Giám đốc Học viện

                                              - Trưởng các Khoa, Bộ môn và giảng viên

                                Sinh viên các hệ đào tạo đại học

Căn cứ Thông báo số 68/TB-HVTC ngày 01/02/2020 của Giám đốc Học viện v/v nghỉ học để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do Virus Corona.

Ban Quản lý đào tạo thông báo như sau:

1.  Học viện tiếp tục duy trì hình thức giảng dạy và học tập trực tuyến tập trung thông qua phần mềm Zoom Cloud Meetings từ ngày 17/02/2020 đối với các hệ Đại học chính quy, Đại học văn bằng 2 và Liên thông đại học theo kế hoạch thông báo. Lịch học và thi kết thúc học phần các khóa/lớp (từ ngày 23/02/20 trở đi) đã thông báo sẽ được thông báo cụ thể vào ngày 20/02/2020.

2. Giảng viên giảng dạy học phần/môn học đối với các khóa/lớp hệ đại học chính quy học cùng lúc 2 chương trình, đại học văn bằng hai, liên thông đại học bắt đầu vào học từ ngày 17/02/2020 chủ động phối hợp với cố vấn học tập của khóa/lớp đó để triển khai giảng dạy và học tập trực tuyến tập trung thuận lợi.

(Riêng các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù bắt đầu vào học từ 17/02/2020, Ban QLĐT đề nghị sinh viên CQ54--57, LC20&21, BC17&18 đã đăng ký và nộp tiền học cần đăng nhập vào tài khoản cá nhân, sau đó truy cập vào phần xem kết quả đăng ký học để lấy mã ID của lớp học trực tuyến liên quan; sinh viên CQ53, LC19&BC16 trở về trước đã đăng ký và nộp tiền học liên hệ theo số điện thoại: 0967.684.086  từ 14h00’ ngày 14/02 đến hết ngày 16/02/2020 để được cấp mã ID của lớp học trực tuyến).

3. Sinh viên các hệ Đại học chính quy, Đại học văn bằng 2, Liên thông Đại học có lịch học các học phần/môn học từ ngày 17/02/2020 chủ động cập nhật thông tin lịch học tập của bản thân, cài đặt sử dụng phần mềm Zoom Cloud Meetings theo hướng dẫn (có bản hướng dẫn kèm theo) và phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do Virus Corona gây ra trên Website của Học viện Tài chính.

- Hướng dẫn đối với giảng viên giảng dạy [XEM TẠI ĐÂY].

- Hướng dẫn đối với sinh viên [XEM TẠI ĐÂY]

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc các Bộ môn, giảng viên và sinh viên liên quan liên hệ với Ban Quản lý đào tạo (về quản lý hoạt động dạy và học trực tuyến: đ/c Việt - 0986.366.436), Ban Quản trị thiết bị và Trung tâm thông tin (về cơ sở vật chất, hỗ trợ kỹ thuật dạy và học trực tuyến: đ/c Bổng - 0934.286.899, đ/c Thành - 0914.418.666)./.

 

Số lần đọc: 3733
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết