Tìm
English
Thứ sáu, 14/02/2020 - 14:23

Công văn v/v Chuẩn bị Hội nghị giao ban đào tạo học kỳ II năm học 2019 - 2020
Số: 13/CV-QLĐT ngày 14 tháng 2 năm 2020

Kính gửi:   - Trưởng các Khoa, Bộ môn; các Ban và tương đương;

                                           - Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên.

Để phục vụ cho Hội nghị giao ban học kỳ II năm học 2019 - 2020 dự kiến sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 3/2020, Ban Quản lý đào tạo đề nghị các đơn vị báo cáo công tác đào tạo, quản lý và phục vụ đào tạo (đối chiếu với thông báo Kết luận giao ban đào tạo học kỳ I năm học 2019 - 2020) [XEM TẠI ĐÂY] theo 04 nội dung sau:

1. Báo cáo tóm tắt tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, phục vụ quản lý đào tạo học kỳ II năm học 2019 - 2020 đến nay ở đơn vị……….

2. Ý kiến đóng góp hoặc kiến nghị về việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, quản lý phục vụ đào tạo của Học viện trong thời gian tới…………...

3. Những nội dung khác liên quan đến hoạt động quản lý đào tạo………

4. Tổ chức thực hiện:……………………………………………………..

Các ý kiến đóng góp bằng văn bản theo mẫu [Tải mẫu biểu trên trang Website của Học viện] [XEM TẠI ĐÂY] và gửi về Ban Quản lý đào tạo theo địa chỉ email: banquanlydaotaohvtc@googlegroups.com  hoặc gửi bằng văn bản về P.108 (đ/c Hoa) trước ngày 28/02/2020 (Thứ 6) để lập báo cáo tổng hợp kịp thời.

Ban Quản lý đào tạo trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp và sự phối hợp của các đơn vị trong toàn Học viện./.

Số lần đọc: 1006
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết