Tìm
English
Thứ sáu, 28/02/2020 - 15:27

TB: v/v Kế hoạch tổ chức giảng dạy, học tập các hệ đào tạo đại học học kỳ II năm học 2019 - 2020
Số: 178/TB-HVTC ngày 27 tháng 02 năm 2020

Căn cứ Công văn số 432/BGDĐT-GDTC ngày 14/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v Kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên do dịch bệnh Covid-19,

Học viện Tài chính thông báo tiếp tục duy trì hình thức giảng dạy và học tập trực tuyến đến hết ngày 08/03/2020 đối với các hệ đào tạo đại học (gồm cả chương trình DDP). Các hoạt động khác vẫn thực hiện theo kế hoạch đã thông báo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân liên hệ theo số điện thoại: 0961 481 086  hoặc 0967 684 086 để được giải đáp kịp thời.

Số lần đọc: 3002
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết