Tìm
English
Thứ sáu, 28/02/2020 - 22:6

TB v/v thu học phí học lại, học cải thiện điểm, học bù Đợt 2 học kỳ 2 năm học 2019-2020
Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2020

Căn cứ Thông báo số 113/TB-HVTC ngày 14/02/2020 về việc lịch tổ chức đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học bù đợt 2 học kỳ 2 năm học 2019-2020;

Căn cứ tờ trình ngày 05/06/2018 về việc thu học phí đối với học bù, học lại, học cải thiện, học cùng lúc hai chương trình năm học 2019 -2020 đã được Ban Giám đốc Học viện phê duyệt;

Căn cứ vào đơn xin giảm tiền học lại, học cải thiện của sinh viên Lào đã được Ban Giám đốc Học viện phê duyệt ngày 19/01/2018;

Căn cứ vào tờ trình ngày 28/02/2018 về việc “Mức thu học lại, học cải thiện, học bù đối với đào tạo Chất lượng cao” đã được Ban Giám đốc Học viện phê duyệt;

Căn cứ vào tờ trình số 150/TTr-QLĐT ngày 23/10/2019 về việc “phê duyệt cho sinh viên hệ đại học chính quy chương trình chất lượng cao đăng ký học lại, học cải thiện điểm học cùng chương trình đại trà” đã được Ban Giám đốc Học viện phê duyệt;

Học viện Tài chính thông báo mức thu, thời gian thu học phí học lại, học cải thiện điểm, học bù đợt 2 học kỳ 2 năm học 2019-2020 như sau:

 1. Thời gian thu:

- ĐH chính quy Khóa 54; Liên thông ĐH; ĐH bằng 2 và các khóa trở về trước còn quyền học; SV các hệ đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp: Ngày 02 đến 03/3/2020

- Hệ đại học chính quy các khóa 55,56,57: Ngày 04 đến 09/03/2020

2. Mức thu                                    

2.1 Học bù: Bằng mức thu học phí lần đầu đối với từng đối tượng.

2.2 Học lại, học cải thiện điểm, thực tập lại:

 - Đào tạo chính quy chương trình Chất lượng cao:

+ Đối với mở lớp riêng và học ghép với chương trình chất lượng cao: Thu bằng mức thu học phí lần đầu.

+ Đối với học cùng với sinh viên chương trình đại trà các môn học giảng bằng tiếng Việt: Thu bằng mức thu học lại chương trình đại trà (498.000đ/tín chỉ)

 - Đào tạo chính quy chương trình đại trà, 3 tây, bộ đội, Liên thông đại học; Đại học văn bằng 2; Đại học vừa làm vừa học: 498.000đ/tín chỉ.

- Lưu học sinh Lào: 298.000đ/tín chỉ

3. Hình thức, địa điểm thu:

3.1: Thu qua ngân hàng TMCP Bưu điện liên việt (Lienvietpostbank) qua kênh thẻ phi vật lý ví việt (Khóa CQ 54; CQ 55; CQ56; CQ57)

3.2: Thu tiền mặt tại:

+ Cửa thu học phí Học viện – Hành lang giảng đường tầng 2

+ Phòng 211 nhà hiệu bộ

Mọi vướng mắc xin liên hệ số điện thoại: 0987918878 – Cô Phương

                                                                  0979058159  - Anh Tuyến (NH Liên việt)

 Đề nghị Văn phòng Khoa, lớp trưởng các lớp đôn đốc nhắc nhở sinh viên nộp học phí đúng thời gian quy định./.

Ban TCKT
Số lần đọc: 2476

Danh sách liên kết