Tìm
English
Thứ sáu, 06/03/2020 - 20:21

Hướng dẫn v/v phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 khi sinh viên học tập trung tại Học viện
Số 06 / HD- PCD Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2020

Kính gửi: Ban chủ nhiệm, VP các khoa QLSV.

Thực hiện Công văn số 550/BGDĐT- GDTC ngày 25/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học.

Thực hiện Hướng dẫn liên ngành Số 787/HDLN/YT- GDĐT- LĐTBXH ngày 21/02/2020 của Sở Y tế- Sở GD& ĐT- Sở Lao động Thương binh xã hội về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 trong các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp.

Để thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 khi sinh viên học tập trung trên lớp. Ban Phòng chống dịch Học viện hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch đến Cán bộ, Giáo viên và Sinh viên như sau:

- Nghiêm túc chấp hành những quy định về phòng chống dịch do Học viện và Bộ y tế  đề ra.

- Mở cửa lớp học thông thoáng, sắp xếp sinh viên ngồi từ hàng ghế thứ 02(hai) tính từ bục giảng;

-Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn nhanh trước khi vào lớp;

-Trước khi đến trường, nếu có dấu hiệu bất thường như sốt, mệt mỏi, ho, khó thở… nên kiểm tra thân nhiệt. Phải nghỉ học và đi khám tại các cơ sơ y tế;

- Nghiêm túc thực hiện khai báo khi có yêu cầu.

- Lưu ý: Nếu sinh viên đang học tại lớp bị sốt, ho, khó thở,… Đề nghị Giáo viên nhắc SV ngồi tại chỗ đeo khẩu trang( nếu không có khẩu trang, cán bộ lớp đến phòng nước giáo viên để lấy), bố trí SV còn lại ngồi cách xa tối thiểu 02m, không di chuyển ra khỏi phòng học và liên hệ: Ths- Bs Việt; SĐT: 0912713500 Trạm y tế- Học viện Tài chính để được hướng dẫn.

- Trong trường hợp cần giải đáp thắc mắc, đề nghị liên hệ:

1.Trung tâm y tế quận Bắc Từ Liêm; SĐT: 0383340868.

2. Đường dây nóng Bộ y tế: 19009095; 19003228.

Đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa phổ biến cho Cán bộ, giáo viên và sinh viên nghiêm túc thực hiện.

Trạm Y tế
Số lần đọc: 3507

Danh sách liên kết