Tìm
English
Thứ năm, 19/03/2020 - 10:36

Thông báo Về việc cấp Học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ Đại học chính quy HK II năm học 2019 - 2020
Ban CTCT&SV thông báo:

Danh sách sinh viên được nhận học bổng KKHT và TCXH học kỳ II năm học 2019-2020 (có danh sách kèm theo) 

Học bổng KKHT và TCXH sẽ được chuyển khoản đến tài khoản của sinh viên. 

Tải file mức điểm nhận học bổng

Tải Danh sách sinh viên được nhận học bổng

Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 393

Danh sách liên kết