Tìm
English
Thứ hai, 23/03/2020 - 10:29

TB V/v gia hạn nhận hồ sơ Đề nghị miễn, giảm học phí của sinh viên hệ ĐHCQ Học kỳ II (năm học 2019-2020)
Căn cứ kế hoạch học tập và giảng dạy của Học viện, trước diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo quyền lợi của sinh viên, Ban CTCT&SV thông báo gia hạn nhận hồ sơ Đề nghị miễn, giảm học phí của sinh viên học kỳ 2 năm học 2019-2020 đến hết ngày 01/4/2020.

Đối tượng áp dụng:

- Sinh viên được miễn, giảm học phí làm hồ sơ lần đầu

- Sinh viên thuộc đối tượng liên quan đến hộ nghèo, hộ cận nghèo nộp bổ sung giấy tờ năm 2020 để được hưởng miễn, giảm của học kỳ II (năm học 2019-2020).

Sinh viên có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện (hạn tính theo dấu bưu điện).

Địa chỉ nhận hồ sơ: Ban Công tác chính trị và sinh viên, số 58, phố Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Ban Công tác chính trị và sinh viên
Số lần đọc: 1522

Danh sách liên kết