Tìm
English
Thứ tư, 01/04/2020 - 14:55

TB Về thay đổi lịch thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ và lịch xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2020 đợt 01 tại Học viện Tài chính
Số: 341/TB-HVTC ngày 31 tháng 03 năm 2020

Căn cứ Thông báo số 1205/TB-HVTC ngày 23/10/2019 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc Tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2020 đợt 01 tại học viện Tài chính;

Căn cứ Thông báo số 1270/TB-HVTC ngày 12/11/2019 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc Tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2020 đợt 01 tại học viện Tài chính;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19;

Học viện Tài chính thông báo thay đổi lịch thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ và lịch xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2020 đợt 01 như sau:

TT

TRÌNH ĐỘ

 

Lịch thi và lịch xét tuyển theo thông báo tuyển sinh

Lịch thi và lịch xét tuyển

 dự kiến

1.

Thạc sĩ

21/03/2020 và 22/03/2020

23/05/2020 và 24/05/2020

2.

Tiến sĩ

04/04/2020 và 05/04/2020

30/05/2020 và 31/05/2020

                       

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 949

Danh sách liên kết