Tìm
English
Thứ ba, 07/04/2020 - 12:2

TB V/v công khai danh sách 09 cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu (NGND), (NGƯT) lần thứ 15 năm 2020 của Bộ Tài chính
Thực hiện quy định tại Nghị định số 27/2015/NĐ - CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”.

Căn cứ hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân"; "Nhà giáo Ưu tú" của các đơn vị đào tạo thuộc Bộ, Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân"; "Nhà giáo Ưu tú" Bộ Tài chính quyết định công khai danh sách thăm dò dư luận trước khi tổ chức họp Hội đồng xem xét và bỏ phiếu tín nhiệm để trình Hội đồng Nhà nước công nhận, cụ thể:

1. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân” (03 cá nhân)

TT

Học hàm, học vị

  Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

PGS.TS

Nguyễn Trọng Cơ

Giám đốc Học viện Tài chính, Bộ Tài chính

2

PGS.TS

Nguyễn Văn Dần

Trưởng Khoa Kinh tế, Học viện Tài chính, Bộ Tài chính

3

TS.

Nguyễn Trọng Nghĩa

Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Quản trị Kinh doanh

2. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” (06 cá nhân)

TT

Học hàm, học vị

  Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

PGS.TS

Bùi Văn Vần

Trưởng Khoa Tài chính doanh nghiệp, Học viện Tài chính, Bộ Tài chính

2

TS.

Bùi Tiến Hanh

Phó Trưởng Khoa Tài chính công, Học viện Tài chính, Bộ Tài chính

3

PGS. TS

Vũ Thị Vinh

Trưởng Khoa Lý luận Chính trị, Học viện Tài chính, Bộ Tài chính

4

PGS. TS

Trần Văn Hợi

Giảng viên cao cấp Khoa Kế toán, Học viện Tài chính, Bộ Tài chính

5

PGS. TS

Ngô Thị Thu Hồng

Phó trưởng Khoa Kế toán, Học viện Tài chính, Bộ Tài chính.

6

PGS.TS

Trần Lộc Hùng

Giảng viên cao cấp, Khoa Kinh tế Luật, Trường Đại học Tài chính Marketing

Việc công khai danh sách 09 cá nhân nêu trên được đăng tải trên trang Websie của Bộ Tài chính và trên Chuyên mục Thi đua, khen thưởng, Bộ Tài chính kể từ ngày 03/4/2020.

Mọi thông tin về các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân"; "Nhà giáo Ưu tú' nêu trên (nếu có) đề nghị gửi trực tiếp về Vụ TCCB (đ/c Phạm Đình Liệu, Phó Trưởng phòng Đào tạo; điện thoại số 0912750466), Vụ TĐKT (đ/c Trần Hải Phong, chuyên viên; điện thoại số 0912807648) chậm nhất trước ngày 12/4/2020. Sau thời gian nêu trên Hội đồng sẽ tổ chức họp bình xét theo quy định của nhà nước./.

Cổng TTĐT Bộ Tài chính
Số lần đọc: 1712

Danh sách liên kết