Tìm
English
Thứ năm, 09/04/2020 - 14:43

TB V/v: Gia hạn thời gian thu học phí kỳ II năm học 2019-2020 Hệ: Đại học chính quy
Số: 362/TB-HVTC ngày 08 tháng 4 năm 2020

Căn cứ nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021;

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo;

Học viện Tài chính thông báo mức thu và gia hạn thời gian thu học phí kỳ II năm học 2019-2020 đối với hệ Đại học chính quy như sau:

1. Mức học phí:

Đơn vị tính: đồng

Đối tượng sinh viên

Khóa 54

Khóa 55

Khóa 56

Khóa 57

Đại trà

221.000

243.000

267.000

298.000

3 tây, bộ đội

928.000

1.018.000

1.068.000

1.120.000

Chất lượng cao

855.000

1.021.000

1.123.000

1.233.000

 

Số tiền học phí phải nộp

=

Mức học phí

x

Số tín chỉ đăng ký trong kỳ

2. Gia hạn thời gian thu qua tài khoản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank):

2.1  Hướng dẫn nộp học phí qua tài khoản:

- Sinh viên nộp (chuyển) tiền vào tài khoản của mình tại ngân hàng Vietinbank. Học viện thông qua ngân hàng quét thu học phí từ tài khoản của sinh viên khi đến thời gian thu tiền theo thông báo.

(Số tiền trong tài khoản= Sô tiền học phí phải nộp + 50.000đ tiền duy trì TK)

- Những sinh viên chưa có đủ tiền trong tài khoản, Ngân hàng sẽ không quét thẻ, coi như sinh viên chưa nộp học phí.

2.2  Thời gian gia hạn thu học phí:

- Khóa 54: Từ ngày 08/4/2020 đến 05/5/2020

- Khóa 55: Từ ngày 08/4/2020 đến 05/5/2020

- Khóa 56: Từ ngày 08/4/2020 đến 05/5/2020

- Khóa 57: Từ ngày 08/4/2020 đến 05/5/2020

Lưu ý:

- Trong thời gian thu học phí, sinh viên đã có đủ tiền trong tài khoản tại Ngân hàng Vietinbank  nhưng đến hôm sauchưa thấy quét học phí thì liên hệ với cán bộ phụ trách thu học phí của từng khóa trong giờ hành chính tại phòng 215- Ban Tài chính Kế toán, Nhà hiệu bộ Học viện Tài chính phố Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội để được giải quyết:

                   + Khóa 54:           Cô Hà Thị Mai Lan – 0912 69 10 68

                   + Khóa 55, 56:     Cô Bùi Thị Đông – 0972 91 58 58

                   + Khóa 57:           Thầy Nguyễn Hữu Mai – 0989 86 22 68

Văn phòng Khoa, giáo viên chủ nhiệm, ban cán sự lớp đôn đốc, nhắc nhở sinh viên nộp học phí đúng thời gian quy định./.

Ban Tài chính kế toán
Số lần đọc: 2095

Danh sách liên kết