Tìm
English
Thứ năm, 16/04/2020 - 17:5

Thông báo Về việc lùi thời gian bảo vệ luận án Tiến sĩ

Thực hiện theo tinh thần chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ và việc gia hạn thời gian cách li xã hội đến hết ngày 22/04/2020, Khoa Sau Đại học thông báo hoãn tất cả các Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ các cấp cho đến hết ngày 03/05/2020 hoặc đến khi có thông báo tiếp theo.

Trân trọng!

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 507

Danh sách liên kết