Tìm
English
Thứ tư, 13/05/2020 - 14:54

TB Về việc hoãn xét công nhận tốt nghiệp và xin xét công nhận tốt nghiệp Hệ Đại học chính quy Khóa 54 chương trình 1 và chương trình 2
Để tạo điều kiện cho sinh viên Khóa 54 nắm bắt được thông tin về việc xét công nhận tốt nghiệp, Ban Khảo thí và QLCL thông báo:

1. Xét công nhận tốt nghiệp lần đầu của Khóa CQ54 (Tháng 6/2020):

* Sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp theo quy định của Học viện không phải đăng ký xét công nhận tốt nghiệp với Ban Khảo thí & QLCL.

* Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng chưa muốn xét và công nhận tốt nghiệp để học cải thiện điểm trung bình chung tích lũy đối với các học phần bị điểm D, D+ (C,C+ đối với sinh viên chương trình CLC) phải đăng ký xin hoãn xét công nhận tốt nghiệp thông qua cổng đăng ký tín chỉ (dangkytinchi.hvtc.edu.vn). Yêu cầu sinh viên điền đầy đủ thông tin (có hướng dẫn kèm theo); bảo mật thông tin cá nhân; không làm hộ, làm thay (sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu kê khai không đúng thông tin, nhờ người làm hộ, làm thay và để lộ thông tin cá nhân)

* Sinh viên còn nợ môn học phần/môn học không xin hoãn xét công nhận tốt nghiệp

* Thời gian kê khai thông tin xin hoãn xét công nhận TN trên cổng đăng ký tín chỉ:

- Mở hệ thống đăng ký hoãn xét CNTN Chương trình 1 từ ngày 25/5 - 30/05/2020.

- Mở hệ thống đăng ký hoãn xét CNTN Chương trình 2 từ ngày 25/8 - 26/08/2020.

* Sau khi hết thời hạn đăng ký, Ban Khảo thí & QLCL sẽ công bố danh sách sinh viên xin hoãn xét công nhận tốt nghiệp trên Website của Học viện (hvtc.edu.vn):

- Danh sách xin hoãn xét CNTN Chương trình 1 công bố ngày 05 - 07/6/2020

- Danh sách xin hoãn xét CNTN Chương trình 2 công bố ngày 28 - 30/8/2020

2. Sinh viên đã đăng ký xin hoãn xét tốt nghiệp ở đợt xét đầu của Khóa học; sinh viên nợ học phần/môn học, nợ chứng chỉ (GDTC,GDQP, chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học, nghiên cứu khoa học ) sau khi trả nợ đủ các học phần/ môn học và chứng chỉ có nhu cầu xét công nhận tốt nghiệp vào đợt tiếp theo phải làm đơn xin xét TN nộp trực tiếp cho Ban khảo thí & QLCL theo kế hoạch cụ thể sau:

            Đợt xét TN bổ sung tháng 03: nộp đơn xin xét CNTN từ ngày 01/3 - 20/3 hàng năm.

            Đợt xét TN bổ sung tháng 06: nộp đơn xin xét CNTN từ ngày 01/6 - 20/6 hàng năm.

            Đợt xét TN bổ sung tháng 09: nộp đơn xin xét CNTN từ ngày 01/9 - 20/9 hàng năm.

            Đợt xét TN bổ sung tháng 12: nộp đơn xin xét CNTN từ ngày 01/12 - 20/12 hàng năm.

            Họp Hội đồng xét tốt nghiệp chậm nhất ngày 25 cùng tháng của các đợt xét!

3. Yêu cầu Sinh viên kiểm tra, đối chiếu kết quả học tập của cá nhân trên phần mềm quản lý kết quả học tập của Học viện với thực tế. Mọi thắc mắc về điểm đánh giá học phần, sinh viên phải phản hồi trực tiếp cán bộ quản lý điểm của Ban Khảo thí & QLCL chậm nhất 07 ngày trước khi Hội đồng họp xét tốt nghiệp đối với mỗi đợt xét.

Mọi thắc mắc của sinh viên Hệ ĐHCQ Khóa 54 có thể liên hệ: P102 - Ban Khảo thí & QLCL, Tòa nhà Hiệu bộ (cô Loan: 0982.555.390; cô Lan: 0914.138.886) để được giải đáp.

Ban KT&QLCL
Số lần đọc: 711

Danh sách liên kết