Tìm
English
Thứ tư, 10/06/2020 - 11:32

TB v/v điều chỉnh thời gian và hình thức đăng ký bổ sung, rút đăng ký, xác nhận xin hoãn xét công nhận tốt nghiệp Hệ ĐHCQ Khóa 54 CT1 và CT2
Số: 82/TB-KT&QLCL ngày 01 tháng 6 năm 2020

Căn cứ thông báo số 69/TB-KT&QLCL, ngày 11/5/2020 của Ban Khảo thí & QLCL về việc hoãn xét công nhận tốt nghiệp và đề nghị xét công nhận tốt nghiệp Hệ Đại học chính quy Khóa 54 Chương trình 1 và Chương trình 2.

Để tạo điều kiện cho sinh viên CQ54 chưa muốn xét công nhận tốt nghiệp (CNTN) tiếp tục học cải thiện điểm (xét CNTN lần đầu của Khóa CQ54 Tháng 6/2020). Ban Khảo thí & QLCL thông báo lịch điều chỉnh với các nội dung cụ thể sau.          

1. Hình thức xác nhận, đăng ký bổ sung và xin rút đăng ký xin hoãn xét CNTN:

Sinh viên đã đăng ký xin hoãn xét CNTN thông qua cổng đăng ký tín chỉ (dangkytinchi.hvtc.edu.vn) từ ngày 25/5 - 30/5/2020 và sinh viên có nhu cầu đăng ký bổ sung, xin rút đăng ký xin hoãn xét CNTN, yêu cầu đến xác nhận trực tiếp tại Ban Khảo thí & QLCL (P102 - Nhà Hiệu Bộ - Học viện Tài chính - Số 58 Lê Văn Hiến - P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội)

2. Thời gian xác nhận, đăng ký bổ sung và xin rút đăng ký xin hoãn xét CNTN:

 

Lịch đã thông báo

Lịch điều chỉnh mới

Chương trình 1

25/5 - 30/5/2020

15/6 - 16/6/2020

Chương trình 2

25/8 - 26/8/2020

25/8 - 26/8/2020

Mọi thắc mắc, sinh viên phản hồi trực tiếp cán bộ quản lý điểm (Khóa CQ54 liên hệ: P102 - Ban Khảo thí & QLCL, Tòa nhà Hiệu bộ, SĐT cô Loan: 0982.555.390; SĐT cô Lan: 0914.138.886 để được giải đáp) chậm nhất 07 ngày làm việc (không tính thứ 7, chủ nhật) trước khi Hội đồng họp xét tốt nghiệp đối với mỗi đợt xét.

Ban Khảo thí & QLCL
Số lần đọc: 826

Danh sách liên kết