Tìm
English
Thứ hai, 22/06/2020 - 8:8

Tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh và tiếng Trung trong nước năm 2020
Ngày 09/6/2020, Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương có Công văn thông báo tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh và thông báo tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng tiếng Trung Quốc trong nước năm 2020 (Thông báo 08 và 09-TB/CĐTBDCB gửi kèm theo).

Ban Tổ chức cán bộ Học viện Tài chính xin gửi thông báo đến các đơn vị trong Học viện với nội dung cụ thể như sau:

Thông báo 08 - TB/CĐTBDCB

Thông báo 09-TB/CĐTBDCB

Mọi thông tin xin liên hệ: Đ/c Nguyễn Phi Anh - Ban Tổ chức cán bộ, P 307 - Nhà Hiệu bộ. Điện thoại: 024.32191984.

Trân trọng cảm ơn./.

Ban Tổ chức cán bộ
Số lần đọc: 1376

Danh sách liên kết