Tìm
English
Thứ năm, 30/07/2020 - 17:38

Danh sách những ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển vòng 2 xét tuyển viên chức Học viện Tài chính năm 2020
Hội đồng xét tuyển viên chức Học viện Tài chính năm 2020 Thông báo Danh sách những ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển vòng 2 như sau:
Ban Tổ chức cán bộ
Số lần đọc: 530

Danh sách liên kết