Tìm
English
Thứ năm, 30/07/2020 - 19:18

TB: v/v giảng dạy và học tập trực tuyến học kỳ I năm học 2020 - 2021
Số: 845/TB-HVTC ngày 30 tháng 07 năm 2020

Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 27/7 và 29/7/2020 về phòng phòng, chống dịch Covid-19, Học viện Tài chính thông báo:

1. Học viện thực hiện giảng dạy và học tập trực tuyến từ ngày 03/8/2020 đến hết ngày 15/8/2020 trên phần mềm Zoom Cloud Meetings đối với các hệ Đại học chính quy, Đại học văn bằng 2, Liên thông đại học và học cùng lúc hai chương trình theo kế hoạch đã thông báo (riêng môn Giáo dục thể chất sẽ thông báo sau).

2. Giảng viên giảng dạy học phần/môn học đối với các khóa/lớp hệ Đại học chính quy, Đại học văn bằng 2, Liên thông đại học và học cùng lúc hai chương trình bắt đầu vào học từ ngày 03/8/2020 nhận tài khoản, password phòng học từ Trưởng bộ môn.

3. Sinh viên các hệ Đại học chính quy, Đại học văn bằng 2, Liên thông đại học và học cùng lúc hai chương trình có lịch học từ ngày 03/8/2020 chủ động cài đặt phần mềm Zoom Cloud Meetings theo hướng dẫn, nhận ID phòng học từ khoa Quản lý sinh viên.

4. Trung tâm thông tin hỗ trợ kỹ thuật phục vụ công tác giảng dạy của giảng viên và học tập trực tuyến của sinh viên.

5. Ban Quản trị thiết bị bố trí hội trường dạy học cho giảng viên có nhu cầu.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh các bộ môn, giảng viên và sinh viên liên hệ với Ban Quản lý đào tạo – Đ/c Tùng : 0989.063.636 (về quản lý hoạt động giảng dạy và học tập trực tuyến); Trung tâm thông tin – Đ/c Huy: 0987.611..687; Khánh 0832.421.111 (hỗ trợ kỹ thuật); Ban Quản trị thiết bị - Đ/c Hùng: 0986.822.568 (về hội trường dạy học)./.

- Hướng dẫn cài đặt sử dụng phần mềm Zoom Cloud Meetings đối với giảng viên [XEM TẠI ĐÂY]

- Hướng dẫn cài đặt sử dụng phần mềm Zoom Cloud Meetings đối với sinh viên [XEM TẠI ĐÂY]

Số lần đọc: 4109

Danh sách liên kết