Tìm
English
Thứ năm, 03/09/2020 - 8:31

TB: v/v tiếp tục giảng dạy và học tập trực tuyến
Số: 995/TB-HVTC ngày 03 tháng 9 năm 2020

Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, Học viện Tài chính thông báo:

1. Tiếp tục thực hiện hình thức giảng dạy và học tập trực tuyến từ ngày 07/9/2020 đến hết ngày 12/9/2020 đối với các hệ đào tạo đại học.

2. Các đơn vị liên quan tiếp tục chủ động phối hợp hỗ trợ kỹ thuật cho công tác giảng dạy và học tập trực tuyến.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh các bộ môn, giảng viên và sinh viên liên hệ với Ban Quản lý đào tạo – Đ/c Tùng: 0989.063.636 (về quản lý hoạt động giảng dạy và học tập trực tuyến); Trung tâm thông tin – Đ/c Huy: 0987.611..687; Khánh 0832.421.111 (hỗ trợ kỹ thuật); Ban Quản trị thiết bị - Đ/c Hùng: 0986.822.568 (về hội trường dạy học)./.

Số lần đọc: 2745

Danh sách liên kết