Tìm
English
Thứ bảy, 12/09/2020 - 21:47

TB: v/v hội trường hệ thống, phụ đạo các học phần/môn học giai đoạn 1 học kỳ I năm học 2020 - 2021

Ban Quản lý đào tạo thông báo:

1. Các bộ môn tổ chức hệ thống, phụ đạo học phần/môn học giai đoạn 1 học kỳ I năm học 2020 - 2021 (trực tiếp hoặc trực tuyến) tại hội trường theo Thời khóa biểu kèm theo [XEM TẠI ĐÂY] (lưu ý một số hội trường theo điều chỉnh mới). Sinh viên các lớp thực hiện theo thông báo cụ thể của bộ môn hoặc giảng viên giảng dạy.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh các bộ môn, giảng viên và sinh viên liên hệ với Ban Quản lý đào tạo (HT học online: 0989.063.636 – Đ/c Tùng; bố trí HT học trực tiếp: 0986.557.684 – Đ/c Trường); Trung tâm Thông tin – Đ/c Huy: 0987.611.687; Khánh 0832.421.111 (hỗ trợ kỹ thuật); Ban Quản trị thiết bị - Đ/c Hùng: 0986.822.568 (về hội trường dạy học)./.

Số lần đọc: 8064

Danh sách liên kết