Tìm
English
Thứ năm, 08/10/2020 - 20:50

TB: Kế hoạch tổ chức tiếp cận thực tế doanh nghiệp, hỗ trợ công tác thực tập, tuyển dụng
Số: 05/TB-CLC Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2020

Theo kế hoạch tổng thể các hoạt động bổ trợ Chương trình Chất lượng cao (CTCLC), nhằm giúp sinh viên có thêm cơ hội thực tập và làm việc tại các doanh nghiệp đối tác, Ban điều hành CTCLC phối hợp cùng các Khoa - Bộ môn chuyên ngành, Đoàn TN và Trung tâm Đổi mới sáng tạo & Hỗ trợ khởi nghiệp tổ chức chuỗi tọa đàm, trao đổi, thăm quan doanh nghiệp nhằm hỗ trợ công tác thực tập, tuyển dụng cho sinh viên CTCLC.

Cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên CQ55 và CQ56 CLC có mong muốn tìm kiếm cơ hội thực tập, tuyển dụng và thông tin về doanh nghiệp đối tác.

2. Nội dung:

TT

DOANH NGHIỆP

NỘI DUNG TRAO ĐỔI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

  1.  

Công ty TNHH Grant Thornton

Giới thiệu DN, cơ hội thực tập, tuyển dụng

8h30 - 10h00

Thứ 3 13/10

Học viện

Tài chính

  1.  

Công ty TNHH EY Việt Nam

Giới thiệu DN, cơ hội thực tập, tuyển dụng

10h00 - 11h30

Thứ 3 13/10

Học viện

Tài chính

  1.  

Công ty cổ phần MISA

Office Tour, giới thiệu DN, cơ hội thực tập, tuyển dụng

13h30 - 16h00

Thứ 3 13/10

Trụ sở VP MISA Hà Nội

  1.  

Công ty TNHH Mazars Việt Nam

Giới thiệu DN, cơ hội thực tập, tuyển dụng

13h15 - 14h30

Thứ 3 13/10

Học viện

Tài chính

  1.  

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam

Giới thiệu DN, cơ hội thực tập, tuyển dụng

14h30 - 16h00

Thứ 3 13/10

Học viện

Tài chính

  1.  

Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương - APEC Group

Ký kết thỏa thuận hợp tác, office tour, giới thiệu DN, cơ hội thực tập, tuyển dụng, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Dự kiến

8h30 - 10h30 Thứ 4 14/10

Trụ sở VP

Tập đoàn APEC

3. Đăng ký: Sinh viên đăng ký tham gia chương trình theo nội dung mình quan tâm tại địa chỉ website: https://tuyensinhclc.hvtc.edu.vn/thuctedn

Thời gian đăng ký: Từ 08/10  hết 11h00 ngày 12/10/2020

4. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan

- Ban điều hành CTCLC: Là đầu mối tổ chức và giải quyết các vấn đề liên quan.

- Ban Quản trị thiết bị, Thư viện: Bố trí phòng hội thảo tại Thư viện.

- Đoàn TN và Trung tâm ĐMST & Hỗ trợ khởi nghiệp: Đầu mối liên hệ, lên chương trình với các doanh nghiệp.

- Các Khoa và Bộ môn chuyên ngành CTCLC: Thông báo rộng rãi tới sinh viên, cử CBGV và CVHT quản lý, hướng dẫn sinh viên đã đăng ký tham gia tìm hiểu về doanh nghiệp, giải đáp các vấn đề liên quan, tổ chức cho sinh viên tham gia chương trình hiệu quả.

- BCS - BCH các lớp CQ55 và 56 CTCLC: Thông báo tới từng thành viên trong lớp mình về nội dung chương trình, quản lý, hỗ trợ các bạn sinh viên đăng ký tham gia.

- Sinh viên các lớp CQ55 và 56 CTCLC: Căn cứ theo nhu cầu và nguyện vọng của các nhân, đăng ký tham gia các buổi thực tế doanh nghiệp như nội dung trên. Sinh viên đã đăng ký cần cam kết tham gia nghiêm túc, đúng giờ, tích cực tương tác để tận dụng tốt cơ hội thực tập việc làm.

           Trên đây là công việc chuẩn bị cho kế hoạch tổ chức tiếp cận thực tế doanh nghiệp nhằm hỗ trợ công tác thực tập và tuyển dụng của sinh viên CTCLC. Đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan phối kết hợp tốt để triển khai kế hoạch thành công./.

Ban Điều hành CTCLC
Số lần đọc: 12722

Danh sách liên kết