Tìm
English
Thứ sáu, 09/10/2020 - 15:20

Thông báo Tuyển sinh chương trình đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Nhật năm 2021
Ban Tổ chức cán bộ Thông báo Tuyển sinh chương trình đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Nhật năm 2021 cụ thể như sau:

Tải file Thông báo

Danh sách viên chức đăng ký phải nộp về Ban TCCB trước ngày 20/10/2020. Sau ngày trên các đơn vị không đăng ký được hiểu là không có viên chức đăng ký dự tuyển.

Mọi thông tin về học bổng xin liên hệ: Đ/c Phi Anh - Ban Tổ chức cán bộ, P 307 - Nhà Hiệu bộ. Điện thoại: 024.32191984.

Trân trọng cảm ơn./

Ban Tổ chức cán bộ
Số lần đọc: 933

Danh sách liên kết