Tìm
English
Thứ hai, 12/10/2020 - 14:49

Thông báo Về việc phân công các Khoa quản lý sinh viên hệ đại học chính quy khóa 58
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các Khoa quản lý sinh viên, Giám đốc Học viện thông báo về việc phân công nhiệm vụ quản lý sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 58 đối với các Khoa quản lý sinh viên như sau:

Ghi chú:  Điều chỉnh tên lớp CQ58/10.49+50 thành CQ58/10.35+36; lớp CQ58/20.23->28 thành CQ58/20.17->22; lớp CQ58/20.33+34 thành CQ58/20.25+26.
Ban QLĐT
Số lần đọc: 5635

Danh sách liên kết