Tìm
English
Thứ năm, 15/10/2020 - 8:30

Thông báo v/v dự tuyển học bổng Chevening của Chính phủ Anh
Ban Tổ chức cán bộ Thông báo v/v dự tuyển học bổng Chevening của Chính phủ Anh như sau:

Tải file Thông báo

Danh sách viên chức đăng ký phải nộp về Ban TCCB trước ngày 02/11/2020. Sau ngày trên các đơn vị không đăng ký được hiểu là không có viên chức đăng ký dự tuyển.

Mọi thông tin về học bổng xin liên hệ: Đ/c Phi Anh - Ban Tổ chức cán bộ, P 307 - Nhà Hiệu bộ. Điện thoại: 024.32191984.

Trân trọng cảm ơn./

Ban TCCB
Số lần đọc: 263

Danh sách liên kết