Tìm
English
Thứ sáu, 16/10/2020 - 9:6

Thông báo cắt điện ngày 17/10/2020 của Công ty Điện lực Từ Liêm
Ngày 16/10/2020

Theo thông báo của Công ty Điện lực Từ Liêm. Công ty sẽ thực hiện việc bảo dưỡng trạm biến áp của Học viện tại khu vực Đức Thắng từ 10 giờ đến 12 giờ ngày 17/10/2020.

Trong thời gian bảo dưỡng sẽ phải cắt toàn bộ hệ thống điện tại Đức Thắng (để đảm bảo an toàn nên không chạy máy phát điện dự phòng).

Ban Quản trị Thiết bị thông báo để các đơn vị, cá nhân biết. Rất mong nhận được sự chia sẻ nếu có bất cứ sự bất tiện nào.

Trân trọng!

Ban Quản trị Thiết bị
Số lần đọc: 2080

Danh sách liên kết