Tìm
English
Thứ tư, 21/10/2020 - 10:7

TB v/v đăng ký khóa học Hành trang khởi sự kinh doanh
Số: 01/TB-TTĐMST&HTKN Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2020

1. Mục đích khóa học

  • Giúp cho sinh viên thực tế hoạt động kinh doanh tại trụ sở Doanh nghiệp.
  • Chia sẻ kiến thức, kỹ năng giúp cho Sinh viên khối ngành Kinh tế hiểu biết hơn về thực tế trong hoạt động kinh doanh, thương mại.
  • Sinh viên sau khi tham dự chương trình có cơ hội được phỏng vấn tuyển dụng trở thành nhân viên chính thức của Doanh nghiệp.

2. Đối tượng học

  • Sinh viên hệ Đại học chính quy CQ55, CQ56 Học Viện Tài Chính

3.  Nội dung học

  • Sứ mệnh người của doanh nhân
  • 40s tiếp cận đối tác
  • Nghệ thuật đặt câu hỏi
  • Câu chuyện thành công
  • Vượt qua sự chối từ

4. Thời gian

  • Từ 26 - 27/10/2020 (2 buổi/lớp, lớp sáng hoặc chiều)

+ Ca sáng từ 8h30-11h30

+ Ca chiều từ 14h00-17h00

+ Số lượng học viên: 30-40 sinh viên/buổi học

5.  Địa điểm học

Văn phòng MISA Hà Nội – Cơ sở tòa nhà N03 T2 Khu Ngoại Giao Đoàn, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

6.  Kinh phí

Đối tác Doanh nghiệp tài trợ

7. Giấy chứng nhận

- Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

- Sinh viên sẽ có cơ hội được tuyển dụng chính thức tại MISA nếu hoàn thành xuất sắc khoá học.

8. Đăng ký

Link đăng ký: http://sangtao.hvtc.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/AOF.ASIC

 (Hạn cuối 24/10/2020)

9. Địa chỉ liên hệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo & Hỗ trợ khởi nghiệp – Học viện Tài chính

Tại Phòng 104 – Nhà Hiệu Bộ

Trung tâm ĐMST&HTKN
Số lần đọc: 661

Danh sách liên kết