Tìm
English
Thứ tư, 02/12/2020 - 8:26

Thông báo v/v dự tuyển học bổng JDS của Chính phủ Nhật Bản
Ban Tổ chức cán bộ Thông báo v/v dự tuyển học bổng JDS của Chính phủ Nhật Bản như sau:

Tải file Thông báo

Danh sách viên chức đăng ký phải nộp về Ban TCCB trước ngày 14/12/2020. Sau ngày trên các đơn vị không đăng ký được hiểu là không có viên chức đăng ký dự tuyển.

Mọi thông tin về học bổng xin liên hệ: Đ/c Phi Anh - Ban Tổ chức cán bộ, P 307 - Nhà Hiệu bộ. Điện thoại: 024.32191984.

Trân trọng cảm ơn./

Ban Tổ chức cán bộ
Số lần đọc: 776

Danh sách liên kết