Tìm
English
Thứ tư, 16/12/2020 - 10:10

CV: v/v Kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 3 đối với CQ56, CQ57 và CQ58 Học kỳ II năm học 2020 - 2021
Số: 172/CV-QLĐT ngày 15 tháng 12 năm 2020

Kính gửi :             - Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng;

                                         - Ban Công tác chính trị và sinh viên;

                                         - Các Khoa QLSV; Cố vấn học tập liên quan;

                                         - Các lớp sinh viên hệ ĐHCQ

Căn cứ Thông báo số 1245/TB-HVTC ngày 29/10/2020 về việc Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ II năm học 2020 - 2021 đối với SV hệ ĐH chính quy, liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2;

Căn cứ Thông báo số 158/TB-QLĐT ngày 25/11/2020 về việc Kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 1 đối với sinh viên CQ56, CQ57 và CQ58 học kỳ II năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Thông báo số 161/TB-QLĐT ngày 27/11/2020 về việc Kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 2 đối với sinh viên CQ56, CQ57 và CQ58 học kỳ II năm học 2020 - 2021;

Ban QLĐT thống kê sau khi kết thúc 3 lần đăng ký, hiện tại vẫn còn 109 sinh viên chưa đăng ký tín chỉ (có danh sách kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY]. Sinh viên không đăng ký học theo thông báo phải chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký học của mình.

Ban QLĐT kính đề nghị:

- Ban KT&QLCL kiểm tra số sinh viên bảo lưu; ngừng học;

- Ban CTCT&SV kiểm tra số sinh viên vi phạm kỷ luật, bị thôi học hoặc xóa tên do nghỉ quá thời gian quy định chờ quyết định buộc thôi học;

- Các Khoa QLSV, cố vấn học tập tư vấn và thông báo kịp thời cho sinh viên thuộc Khoa quản lý biết và thực hiện./.

Số lần đọc: 1678
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết