Tìm
English
Thứ năm, 24/12/2020 - 16:16

TB: v/v tổ chức lịch học Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên Chương trình giữa khóa đối với sinh viên CQ56, CQ57 năm học 2020 - 2021
Số: 183/TB-QLĐT ngày 24 tháng 12 năm 2020

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN năm học 2020 - 2021;

Căn cứ vào Kế hoạch số 1016/KH-HVTC ngày 09/9/2020 về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên” năm học 2020 - 2021,

Ban Quản lý đào tạo thông báo:

1- Lịch tổ chức học “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên” chương trình giữa khóa đối với sinh viên CQ56, CQ57 tại HT700 - Số 58, Phố Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (có lịch chi tiết kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY].

2- Sinh viên CQ56, CQ57 học “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên” học chéo buổi với lịch học chính khóa (Trường hợp sinh viên trùng lịch học đối với học phần/môn học tự chọn, học phần/môn học Giáo dục quốc phòng HP3 và học phần/môn học Giáo dục thể chất lịch đã thông báo, sinh viên chủ động báo cáo Khoa QLSV liên quan và tham gia học vào buổi học phù hợp). Sinh viên khi tham gia học nhớ mang theo thẻ sinh viên.

3- Văn phòng Khoa thông báo các lớp Sinh viên và phối hợp Ban CTCT và SV quản lý sinh viên tham gia học tập.

Thời gian: Học sáng từ 7h30’-11h30’; Học chiều từ 13h00’-17h00’

Số lần đọc: 932
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết