Tìm
English
Thứ tư, 20/01/2021 - 13:37

Thông báo v/v Tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2021
Ban Tổ chức cán bộ Thông báo v/v Tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2021 như sau:

Tải file Thông báo

Danh sách viên chức đăng ký phải nộp về Ban TCCB trước ngày 04/02/2021. Sau ngày trên các đơn vị không đăng ký được hiểu là không có viên chức đăng ký dự tuyển.

Mọi thông tin về học bổng xin liên hệ: Đ/c Phi Anh - Ban Tổ chức cán bộ, P 307 - Nhà Hiệu bộ. Điện thoại: 024.32191984.

Trân trọng cảm ơn./

Ban TCCB
Số lần đọc: 926

Danh sách liên kết