Tìm
English
Thứ tư, 17/02/2021 - 12:4

Học bổng Chính phủ Australia vòng tuyển chọn 2021 và nhận hồ sơ đăng ký
Ban Tổ chức cán bộ thông báo Học bổng Chính phủ Australia vòng tuyển chọn 2021 và nhận hồ sơ đăng ký

Tải file Thông báo

Danh sách viên chức đăng ký phải nộp về Ban TCCB trước ngày 30/04/2021. Sau ngày trên các đơn vị không đăng ký được hiểu là không có viên chức đăng ký dự tuyển.

Mọi thông tin về học bổng xin liên hệ: Đ/c Phi Anh - Ban Tổ chức cán bộ, P 307 - Nhà Hiệu bộ. Điện thoại: 024.32191984.

Trân trọng cảm ơn./

Ban Tổ chức cán bộ
Số lần đọc: 467

Danh sách liên kết