Tìm
English
Thứ năm, 04/03/2021 - 10:4

Thông báo tuyển sinh đi học tại Ca - Dắc - Xtan năm 2021
Ban Tổ chức cán bộ Thông báo tuyển sinh đi học tại Ca - Dắc - Xtan năm 2021

Tải file Thông báo

Danh sách viên chức đăng ký phải nộp về Ban TCCB trước ngày8/04/2021. Sau ngày trên các đơn vị không đăng ký được hiểu là không có viên chức đăng ký dự tuyển.

Mọi thông tin về học bổng xin liên hệ: Đ/c Phi Anh - Ban Tổ chức cán bộ, P 307 - Nhà Hiệu bộ. Điện thoại: 024.32191984.

Trân trọng cảm ơn./

Ban TCCB
Số lần đọc: 331
Thông báo

Danh sách liên kết